Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus (7801)

Lomakkeella 7801 suorituksen maksaja (esim. työnantaja; satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja) antaa tiedot kalenterivuonna maksamistaan palkoista ja suorituksista.

Maksuvuodesta 2016 alkaen

  • korjauslomake ei ole enää käytössä. Sen sijaan suorituksen maksajan on annettava uusi korvaava vuosi-ilmoitus (7801), jolla ilmoitetaan tulonsaajan koko kalenterivuoden tiedot. Vuosi-ilmoitukseen pitää sisältyä korjausten lisäksi myös kaikki aikaisemmin ilmoitetut tiedot.
  • suorituksen maksajan on annettava tiedot sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa. Velvollisuus ei koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää.

Lomakkeet palautetaan osoitteeseen:
Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu
PL 300
00052 VERO

Avainsanat: