Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus (7801)

Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus annetaan viimeisen kerran maksuvuodelta 2018. Jos vuonna 2018 tai sitä aiemmin annetussa vuosi-ilmoituksessa on virheitä, ne korjataan edelleen antamalla Verohallinnolle korvaava vuosi-ilmoitus.

1.1.2019 alkaen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin. 

Lomakkeella 7801 suorituksen maksaja (esim. työnantaja; satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja) antaa tiedot kalenterivuonna maksamistaan palkoista ja suorituksista.

  • Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus on annettava sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa. Velvollisuus ei koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää.
  • Jos korjaat tietoja, anna uusi korvaava vuosi-ilmoitus (7801), jolla ilmoitat tulonsaajan koko kalenterivuoden tiedot. Korvaava ilmoitus annetaan vain niistä tulonsaajista, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä.

Lomakkeet palautetaan osoitteeseen:
Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu
PL 300
00052 VERO