Työnantajan alitilityspisteen aloittamis-/muutosilmoitus (8105)

Tilityspisteen aloittamisilmoitus annetaan Verohallinnolle silloin, kun

  • asiakas tarvitsee tilityspistetunnusta ilmoitusten antamista varten
  • tilityspisteen osoite tai muut perustiedot muuttuvat
  • tilityspiste lopettaa toimintansa tai lopettaa erikseen tilittämisen

Lomakkeen voi jättää mihin tahansa verotoimistoon. Lomakkeen voi palauttaa myös postitse.

Lomakkeen mukana on täyttöohje.