Tilinumeroilmoitus valmisteveron palautusta varten (1492)

Tällä lomakkeella yritys voi ilmoittaa tilinumeron Verohallinnolle valmisteveron palautusten maksamista varten. Lomake on tarkoitettu osakeyhtiöille, avoimille yhtiöille, kommandiittiyhtiöille, yhtymille, yhdistyksille ja säätiöille. 

Yrityksen tilinumeron voi ilmoittaa vain henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Palauta lomake postitse osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Lomakkeen voi palauttaa myös mihin tahansa verotoimistoon.