Tilinumeroilmoitus autoveron palautusta varten (1295)

Ilmoita tällä lomakkeella tilinumerosi Verohallinnolle autoveron palautuksen maksamista varten, jos et ole jo hakemuksessa ilmoittanut tilinumeroasi. Hakemus tehdään erillisellä asiakirjalla.