Sähköiset asiointipalvelumme ovat pois käytöstä lauantaina 19.9. noin klo 7–15.30.

Tilinumeroilmoitus autoveron palautusta varten (1296)

Voitte ilmoittaa tällä lomakkeella tilinumeronne Verohallinnolle autoveron palautuksen maksamista varten, jos ette ole jo hakemuksessa ilmoittanut tilinumeroanne. Hakemus tehdään erillisellä asiakirjalla.