Tietovälinelähete (7826)

Tietovälineen mukaan tulee liittää lähete, josta ilmenee lähettävän yrityksen nimi ja osoite, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, tietovälineen sisältö ja tietueiden lukumäärä.

Vuosi-ilmoitustietojen ilmoittaminen tietovälineellä (cd) on mahdollista vain seuraavien tietovirtojen kohdalla:

  • Vuosi-ilmoitus arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi (VSAPUUSE)
  • Vuosi-ilmoitus pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt (VSAPPSPS)

Lähetettävien tiedostojen tulee olla tietuekuvausten mukaisia.

Tietovälineet lähetetään osoitteeseen:
Verohallinto
Tuotantoyksikkö
PL 265
40101 Jyväskylä

Mahdollisia tietovälineitä ovat CD-R ja CD-RW -levy. Käytettävä merkistö on ISO-8859-1 (ISO Latin-1). ZIP-pakkausta voi käyttää tarvittaessa.

Tietovälineellä voi olla useita tiedostoja. Yksi tiedosto voi sisältää useiden ilmoittajien tietoja. Tiedostossa voi kuitenkin olla vain samalla tietuetunnuksella ilmoitettavia tietoja (ks. tietuetunnukset tietovälinelähetteeltä tai kunkin ilmoitettavan tiedon tietuekuvauksista).

Tietovälineet on suojattava riittävän hyvin postin käsittelyä varten.
Ilmoittajan tulee säilyttää kopio Verohallinnolle lähettämästään tiedostosta.