Selvitys voimalaitoksen nimellistehosta kiinteistöverotusta varten (3006)

Lomakkeella ilmoitetaan kiinteistöverotusta varten tiedot voimalaitokseen kuuluvista rakennuksista ja rakennelmista sekä voimalaitoksen nimellistehosta. Kunkin kunnan alueella sijaitsevista voimalaitoskiinteistöistä täytetään oma lomake.

Avainsanat: