Sähköverovelvollisen rekisteröitymisilmoitus (1340)

Lomakkeella rekisteröidytään verkonhaltijaksi, sähköntuottajaksi tai sähkön pientuottajaksi. Lomakkeella voidaan myös päättää rekisteröinti.

Lähetä lomake osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Avainsanat: