Rakennustarkastajan ilmoitus kotitalouden tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä (3717)

Tällä lomakkeella rakennustarkastaja ilmoittaa Verohallinnolle tiedon kotitaloudesta, joka on laiminlyönyt rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden.

Lomake palautetaan osoitteeseen:

Verohallinto
Erityisalojen valvontaryhmä
PL 400
00052 VERO