Polttoaineiden käyttäjän rekisteröitymisilmoitus (1344)

Lomakkeella rekisteröidytään polttoturpeen, mäntyöljyn tai maakaasun käyttäjäksi.

Lähetä lomake osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

 

Avainsanat: