Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt

Tällä verkkolomakkeella esimerkiksi arvopaperivälittäjät, rahastoyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset voivat antaa vuosi-ilmoitustiedot sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain tarkoittamilla säästövaroilla välittämistään ja tekemistään arvopaperikaupoista.

Ilmoita verkossa (lomake.fi)

Keskeneräiset ja lähetetyt lomakkeet tallentuvat Tallennetut lomakkeet -palveluun.