Ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisestä Suomessa - ulkomaantyö (NT2-tiedot)

NT2-tiedot annetaan 1.1.2019 alkaen palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin (tulorekisteri.fi). Ilmoitus on annettava viimeistään 5 kalenteripäivänä ensimmäisen palkanmaksun jälkeen, kun ennakonpidätys jätetään ensimmäisen kerran toimittamatta.

Kun työntekijä työskentelee toisessa Pohjoismaassa, ilmoitus on annettava myös silloin, kun kuuden kuukauden sääntö ei sovellu, mutta työskentelyvaltiolle muodostuu verotusoikeus tuloon ja kaksinkertainen verotus poistetaan vapautusmenetelmällä. Tällöin työnantaja voi jättää ennakonpidätyksen toimittamatta vain, jos työntekijä on hakenut muutoksen verokorttiin.