Kaatopaikan pitäjän ilmoitus: rekisteröityminen verovelvolliseksi/kaatopaikan poistaminen käytöstä (1346)

Lomakkeella kaatopaikan pitäjä rekisteröityy verovelvolliseksi tai ilmoittaa kaatopaikan poistamisesta käytöstä.

Lähetä lomake osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Avainsanat: