Käytetyn ajoneuvon tarkastusilmoitus – Rekisteröity asiamies (1201)

Tällä lomakkeella autoverotuksen rekisteröity asiamies ilmoittaa lupaehtojensa mukaisesti maahantuodut käytetyt ajoneuvot Verohallinnolle ennen niiden rekisteröintiä tai luovutusta asiakkaalle, koska rekisteröityjen asiamiesten maahantuomat ajoneuvot ilmoitetaan verotettavaksi vasta rekisteröinnin jälkeen. Lomakkeella ilmoitetaan tiedot ajoneuvosta, sen mittarilukemasta sekä kunnosta. Tietojen perusteella Verohallinto määrittää tarpeen ajoneuvon mahdolliselle tarkastukselle tai muille toimenpiteille ennen kuin ajoneuvo luovutetaan eteenpäin.

Avainsanat: