Ilmoitus vuokratyöntekijästä, jonka työnantaja ja palkanmaksaja on ulkomailla (6147a)

Ilmoitus on annettava työntekijästä, jonka ulkomainen yritys on vuokrannut Suomessa olevalle työn teettäjälle.

Lomakkeet lähetetään osoitteeseen:
Pääkaupunkiseudun verotoimisto
Kansainväliset asiat
PL 400, 00052 VERO

Lomakkeen mukana on täyttöohje.