Ilmoitus ulkomaanpalkasta, jonka ennakonpidätyksessä on sovellettu kuuden kuukauden sääntöä (5053a)

Tällä lomakkeella työnantaja ilmoittaa ulkomaanpalkan, josta ei ole toimitettu ennakonpidätystä Suomeen kuuden kuukauden säännöstä tai verosopimuksesta johtuen. Ilmoitus annetaan viimeisen kerran verovuodelta 2018.

Palautusosoite on lomakkeen etusivulla.

1.1.2019 tai sen jälkeen maksetuista palkoista annetaan tulorekisteriin Työnantajan ilmoitus Suomessa oleskelujaksoista. Tiedot Suomessa oleskeluajoista on annettava viimeistään maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.