Ilmoitus muuttotavarana verotta tai alennetuin veroin maahantuodun ajoneuvon luovutuskieltoa koskevan määräajan päättymisestä (1212s)

Tällä lomakkeella ilmoitetaan muuttoajoneuvolle asetetun luovutusrajoituksen päättymisestä. Verohallinon vahvistama lomake esitetään rekisteriotteen kanssa katsastustoimipaikalle ajoneuvorekisteriin merkityn luovutusrajoituksen poistamiseksi.

Avainsanat: