Ilmoitus muuttotavarana verotta tai alennetuin veroin maahantuodun ajoneuvon luovutuskieltoa koskevan määräajan päättymisestä (1212)

Ilmoita tällä lomakkeella muuttoajoneuvolle asetetun luovutusrajoituksen päättymisestä. Esitä Verohallinnon antama päätös luovutusrajoituksen päättymisestä rekisteriotteen kanssa katsastustoimipaikalle ajoneuvorekisteriin merkityn luovutusrajoituksen poistamiseksi.