Ilmoitus tulosta lähdeveron määräämistä varten – luonnollinen henkilö (6220)

Hae lähdeveron määräämistä Verohallinnolta tällä lomakkeella, jos maksaja ei ole perinyt lähdeveroa Suomesta maksamastaan tulosta.

Palautusosoite on lomakkeen etusivulla.