Hakemus / Lupa työsuhdeajoneuvon väliaikaiseen verottomaan käyttöön (1235)

Suomessa asuva mutta ulkomaille sijoittautuneen työnantajan palveluksessa oleva henkilö hakee tällä lomakkeella lupaa ulkomaille rekisteröidyn työsuhdeajoneuvonsa väliaikaiseen verottomaan käyttöön Suomessa.

Avainsanat: