Ehtoollisviinin tilaus (1332s)

Lomakkeella ilmoitetaan varastonpitäjälle oikeudesta hankkia viiniä verottomana ehtoolliskäyttöön.

Lähetä lomake osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Avainsanat: