67 Vaatimus tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä (3083)

Tällä lomakkeella osakeyhtiö ja osuuskunta vaativat tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennystä (Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013–2014).

Lomake lähetetään osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO