35 Elinkeinoyhtymän osakasselvitys (3030)

Tätä lomaketta käyttävät avoin yhtiö, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiö sekä elinkeinotoimintaa harjoittava muu yhtymä pääverolomakkeen liitteenä. Palauta lomake, jos esitäytettyihin tietoihin on korjattavaa tai lomakkeella kysyttyihin tietoihin ilmoitettavaa.

Huom. Ilmoita kaikki yhtiösopimuksen muutokset rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Muutokset voi ilmoittaa verkossa (www.ytj.fi) tai muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5.

Asioi verkossa (lomake.fi)

Kirjaudu palveluun Katso-tunnisteella.

Voit tallentaa ilmoituksen keskeneräisenä ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Keskeneräiset ja lähetetyt lomakkeet tallentuvat Tallennetut lomakkeet -palveluun (lomake.fi).

Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, palauta lomake veroilmoituksen mukana.