Palaute vero.fi-sivustosta

Käytämme palautetta vero.fi-sivuston kehittämiseen.

Huom. Tätä kautta et voi saada vastausta henkilökohtaiseen verotukseesi liittyvissä kysymyksissä.

Verotusaiheisiin liittyvää yleisneuvontaa saat vastauspankissa tai chatissa. Henkilökohtaista verotusta tai yksittäisen yrityksen verotusta koskevissa kysymyksissä ota yhteys palvelunumeroihimme

Älä kirjoita viestiin henkilökohtaisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2017