Valtuudet eri asiointipalveluissa

Taulukosta näet, minkä valtuuden tarvitset, kun hoidat veroasioita toisen puolesta eri verkkopalveluissa ja asiointikanavissa.

Jos olet kirjanpitäjä ja annat asiakkaan puolesta ilmoituksia Ilmoitin.fi:ssä tai Lomake.fi:ssä, voit aina tunnistautua henkilökohtaisella tunnisteella. Sillä ei ole merkitystä, onko valtuus annettu Suomi.fi:n Valtuudet- vai Katso-palvelussa.

Eri asiakasryhmien tarvitsemat valtuudet eri asiointipalveluihin, kun asiakas hoitaa veroasioita toisen puolesta.
Asiakasryhmä OmaVero Ilmoitin.fi Lomake.fi Käynti- tai puhelinasiointi Tulorekisteri Palkka.fi TYVI-operaattorit

Henkilöasiakas

Suomi.fi

- - Suomi.fi (ei veroilmoittaminen, lähdeveron palautuksen ja lähdeverokortin hakeminen) Suomi.fi Suomi.fi -

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja

Suomi.fi ja Katso

Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi (ei veroilmoittaminen, lähdeveron palautuksen ja lähdeverokortin hakeminen) Suomi.fi ja
Katso
Suomi.fi ja Katso Katso

Maa- ja
metsätalouden-harjoittaja

Suomi.fi  ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi (ei veroilmoittaminen, lähdeveron palautuksen ja lähdeverokortin hakeminen)

Suomi.fi ja
Katso

Suomi.fi ja Katso Katso

Osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö

Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi (ei veroilmoittaminen, lähdeveron palautuksen ja lähdeverokortin hakeminen) Suomi.fi ja
Katso
Suomi.fi ja Katso Katso

Osuuskunta

Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi (ei veroilmoittaminen, lähdeveron palautuksen ja lähdeverokortin hakeminen) Suomi.fi ja
Katso
Suomi.fi ja Katso Katso

Kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö

Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi (ei veroilmoittaminen, lähdeveron palautuksen ja lähdeverokortin hakeminen) Suomi.fi ja
Katso
Suomi.fi ja Katso Katso
Elinkeinoyhtymä, verotusyhtymä Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi (ei veroilmoittaminen, lähdeveron palautuksen ja lähdeverokortin hakeminen) Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso
Kuolinpesä Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi (ei veroilmoittaminen, lähdeveron palautuksen ja lähdeverokortin hakeminen) Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso
Säätiö, yhdistys Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi (ei veroilmoittaminen, lähdeveron palautuksen ja lähdeverokortin hakeminen) Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso
Ulkomaalainen toimija Katso Katso Katso  - Katso Katso Katso
Yhteisetuus Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi (ei veroilmoittaminen, lähdeveron palautuksen ja lähdeverokortin hakeminen) Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso
Julkinen organisaatio Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi (ei veroilmoittaminen, lähdeveron palautuksen ja lähdeverokortin hakeminen) Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso Suomi.fi ja Katso

Katso-roolia täytyy käyttää tietyissä palveluissa

Jos olet hoitanut Katso-roolilla toisen puolesta valmisteveroasioita seuraavissa palveluissa, et voi käyttää Suomi.fi-valtuutta. Näissä palveluissa sinun täytyy käyttää Katso-valtuutusta jatkossakin: 

  • EMCS-palvelu
  • valmisteveroilmoituspalvelu
  • Valtiontukirekisteri.