Valtuudet Verohallinnon asiointipalveluissa

Voit hoitaa veroasioita toisen puolesta sähköisesti, jos olet saanut sitä varten Suomi.fi-valtuuden. Sähköistä veroasiointia varten on olemassa seuraavat Suomi.fi-valtuudet:

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa kaikkia valtuuttajan veroasioita ja saada valtuuttajan verotietoja.

 • Organisaation veroasiat.
 • Yksityisen elinkeinonharjoittajan osalta henkilökohtaiset ja elinkeinotoiminnan veroasiat.
 • Henkilön osalta henkilökohtaiset veroasiat.

Asianhoitaja voi myös nähdä verotietoja OmaVerossa. Esimerkiksi kirjanpitäjä voi hoitaa yrityksen kaikkia veroasioita.

Huom.! Veroasioiden hoito -valtuudella asianhoitaja ei voi muuttaa yrityksen tilinumeroa OmaVerossa, jos yhtiömuoto on osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö tai aatteellinen yhdistys.

Valtuutettu voi asioida asiakaspalvelupisteissä, puhelimessa, OmaVerossa, Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa sekä tulevissa asiointikanavissa. Valtuuden avulla ei voi asioida Palkka.fi:ssä, EMCS-palvelussa eikä Valmisteveroilmoituspalvelussa eikä antaa ilmoituksia tulorekisteriin. Tulorekisteriä varten on omat valtuudet.

Veroasioiden hoitaminen -valtuutta voivat hyödyntää

 • henkilöasiakkaat
 • elinkeinonharjoittajat (toiminimiyrittäjät ja maataloudenharjoittajat)
 • avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt
 • osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt ja osuuskunnat.

Elinkeinonharjoittaja tai maataloudenharjoittaja, valtuutettu näkee myös henkilökohtaiset verotietosi

Veroasioiden hoito -valtuuden avulla tilitoimisto näkee OmaVerossa sekä yrityksesi tiedot että henkilökohtaiset verotietosi.

Valtuutettu näkee OmaVerossa muun muassa

 • tulovero-, perintö- ja lahjaverotiedot
 • tuloverotukseen liittyvät ennakkoratkaisut ja oikaisuvaatimukset sekä -päätökset
 • oikaisuvaatimuksiin annetut Verohallinnon ja verotuksen oikaisulautakunnan päätökset
 • verotusta koskevat kirjeet ja päätökset
 • yritystoiminnan verotarkastuskertomukset
 • OmaVerossa tehdyt ennakkoratkaisupäätökset.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaiset sisäpiirintiedot eivät näy OmaVerossa.

Veroasioiden hoito -valtuudella voi hakea elinkeinonharjoittajien verovelkatietoja verovelkarekisteristä. Yritysten ja yhteisöjen verovelkatietoja voi hakea ilman valtuutta.

Tämän valtuuden avulla ei voi asioida OmaVerossa.

Valtuutettu voi antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia valtuuttajan puolesta Lomake.fi- ja Ilmoitin.fi-palveluissa. Veroilmoittaminen-valtuudella voi myös hakea elinkeinonharjoittajien verovelkatietoja verovelkarekisteristä. Yritysten ja yhteisöjen verovelkatietoja voi hakea ilman valtuutta.

Ilmoitin.fi:ssä voi lähettää ilmoituksia tiedostoina, jotka on muodostettu taloushallinto-ohjelmistossa. Tiedoston täytyy olla tietuekuvauksen mukainen.

Jos haluat antaa esimerkiksi arvonlisäveroilmoituksen muulla tavalla kuin tiedostona, tarvitset Veroasioiden hoito -valtuuden. Sen avulla voit lähettää ilmoituksen OmaVerossa.

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta nähdä ja täydentää kiinteistöverotuksen perusteena olevia kiinteistötietoja sekä pyytää kiinteistöveroilmoituksen jättöaikaan pidennystä ja tehdä kiinteistöverotuksen oikaisuvaatimuksen.

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta

 • ilmoittaa, nähdä ja muokata rakentamiseen liittyviä urakka- ja työntekijätietoja sekä kotitalouden rakentamisilmoituksia
 • pyytää rakennusalan ja laivanrakennusalan veronumerotietoja.

Rakentamisilmoitukset ja veronumeropyynnöt -valtuutta voivat hyödyntää

 • henkilöasiakkaat
 • elinkeinonharjoittajat
 • avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt
 • osakeyhtiöt
 • asunto-osakeyhtiöt
 • osuuskunnat.

Mitä tietoja valtuutettu näkee OmaVerossa?

Valtuutettu näkee

 • tiedot kaikista rakentamisilmoituksista, jotka on annettu tiedonantovelvollisen tunnuksella − huolimatta siitä, kuka ilmoitukset on antanut
 • kirjeet, jotka liittyvät rakentamisilmoitusten sisältöön
 • tiedot siitä, onko veronumero julkisessa rakennusalan tai laivanrakennusalan rekisterissä vai ei.

Kun yritys rekisteröi henkilöitä rakennusalan tai laivanrakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin henkilötunnuksilla, yritys saa tiedon myös rekisteröityjen veronumeroista.

Valtuutettu ei näe

 • rakentamisilmoitusten laiminlyöntimaksuja
 • kirjeitä laiminlyöntimaksuista
 • oikaisuvaatimuksia
 • kirjeitä muista asioista kuin rakentamisilmoituksista.

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä ja muokata muihin EU-maihin lähetettäviä arvonlisäveron palautushakemuksia ja katsella saapuneita tiedoksiantoja.

Mitä tietoja valtuutettu näkee OmaVerossa

Valtuutettu voi hoitaa kaikkia palautushakemuksiin liittyviä asioita:

 • tehdä hakemuksen
 • seurata hakemuksen tilaa
 • lukea viestejä ja päätöksiä, jotka julkaistaan OmaVerossa.

Valtuutettu ei näe OmaVerossa mitään tietoja valtuuttajan muista veroasioista, esimerkiksi verojen maksamisesta.

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta

 • tehdä rekisteröintihakemuksen arvonlisäveron erityisjärjestelmään
 • hoitaa erityisjärjestelmään liittyviä veroasioita.

Mitä tietoja valtuutettu näkee OmaVerossa

Valtuutettu

 • voi antaa, nähdä ja muokata arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoituksia
 • näkee ilmoitusta antaessaan maksettavan veron määrän, viitenumeron ja tilinumeron, mutta ei verojen maksutilannetta
 • voi vastata selvityspyyntöihin
 • näkee muistutukset maksuista ja ilmoituksista sekä selvityspyynnöt ja päätökset, jotka liittyvät erityisjärjestelmään
 • näkee järjestelmän rekisteröintitiedot ja voi muokata niitä
 • voi tehdä lopettamisilmoituksen järjestelmään.

Valtuutettu ei näe OmaVerossa

 • mitään tietoja valtuuttajan muista veroasioista
 • mitään verojen saldo- ja maksutietoja.

Valtuutettu näkee kuitenkin erityisjärjestelmän ilmoituksella ilmoitetun maksettavan veron määrän.

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea

 • palautusta lähdeverosta, jota on peritty Suomessa liikaa tai aiheettomasti osingoista, koroista ja rojalteista
 • ulkomaisen yhteisön lähdeverokorttia Suomesta saatua osinko-, korko- ja rojaltituloa varten.

Valtuus on käytössä Ilmoitin.fi:ssä.

Yritykset ja yksityishenkilöt voivat myöntää Suomi.fi-valtuuden OmaVerossa asiointiin.

Valtuutettu voi valtuuttavan yrityksen tai henkilön puolesta hoitaa Suomessa ensimmäistä kertaa rekisteröitävien tai käyttöönotettavien ajoneuvojen verotukseen liittyviä asioita, kuten

 • rekisteröityä autoveroilmoittajaksi ja muuttaa rekisteröinnin tietoja
 • tehdä autoveroilmoituksia ja vastata lisäselvityspyyntöihin
 • katsella autoveropäätöksiä
 • ilmoittaa uusien ajoneuvojen hintatiedot ja katsella ilmoitettuja hintatietoja
 • tehdä esittelyajoneuvojen käyttöönottoilmoituksia.
 • hakea autoveron palautusta
 • tehdä hakemus turistikäytön määräajan pidentämiseksi
 • hakea asuinpaikkapäätös autoverotusta varten
 • hakea muutosta autoveroa koskevaan päätökseen.

Valmisteveroasioiden hoito -valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta OmaVerossa

 • antaa valmisteveroilmoituksia
 • antaa ennakkoilmoituksia ja nähdä vakuuden maksun tilan

 • hakea veronpalautusta valmisteverosta

 • selailla aikaisempia valmisteveron verotus- ja palautuspäätöksiä

 • hakea uutta valmisteveron lupaa tai muutosta olemassa olevaan lupaan

 • hoitaa valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin (VATU) liittyviä asioita

 • rekisteröityä valmisteverovelvolliseksi tai muuttaa rekisteröinnin tietoja.

Valmisteveroasioiden hoito -valtuudella ei voi valtuuttajan puolesta

 • hoitaa OmaVerossa maksamiseen liittyviä asioita. Valtuuden saanut yritys voi maksaa tällöin verot, maksut tai vakuudet verkkopankissa. Maksamista varten tarvitaan OmaVerosta tieto verojen määrästä, tilinumero sekä oma-aloitteisten verojen viitenumero.

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimia yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtuviin siirtoihin liittyvissä asioissa.

EMCS-palvelu (Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelu) siirtyy OmaVeroon vuonna 2023.

Valtuutusohjeet

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Usein kysyttyä

Henkilökohtaisella vahvalla tunnisteella kirjautuessa asiointioikeutta ei enää tarkasteta Katso-palvelun valtuuksista. Katso-valtuuksien tilalle tarvitset Suomi.fi-valtuudet.

Kun tunnistaudut palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla, asiointioikeutesi organisaation puolesta tarkastetaan

 • kaupparekisteristä
 • yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) 
 • yhdistysrekisteristä
 • Suomi.fi:n valtuudet-palvelusta.