Usein kysyttyä Suomi.fi-valtuuksista – tilitoimistot ja asianhoitajat

Mitkä toimijat voivat ryhtyä käyttämään Suomi.fi-valtuutta marraskuusta 2018 alkaen Verohallinnon asiointipalveluissa?

Seuraavat yritysmuodot voivat halutessaan valtuuttaa asianhoitajansa Suomi.fi-valtuuksien avulla:

  • Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätaloudenharjoittajat, henkilöasiakkaat, osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt Lisätietoa aiheesta

Verohallinto suosittelee, että yllä olevat yritysmuodot ottavat Suomi.fi-valtuudet käyttöön jo vuoden 2018 aikana. Kaikki mainitut yritysmuodot voivat jatkaa valtututamista myös Katson avulla. Liikkeen- ja ammatinharjoittajat voivat jatkaa OmaVerossa asiointia myös Katson avulla vuoden 2019 loppuun - asiointia varten pitää hakea uusi Katso-rooli henkilön ja yrittäjän OmaVero. Lue lisää Muutoksia valtuuttamiseen -sivulta kohdista "Tilitoimisto" ja "Liikkeen- ja ammatinharjoittaja".

Jos yritys maksaa palkkoja, yrityksen pitää tehdä ilmoitukset Tulorekisteriin vuoden 2019 alusta alkaen. Tulorekisteri-ilmoittamiseen on haettava uusi Suomi.fi-valtuus tai uusi Katso-rooli.

Seuraavat organisaatiot jatkavat Katso-tunnisteen ja Katso-valtuuksien käyttämistä, eivätkä voi vielä valtuuttaa Suomi.fi:ssä:

  • Kunnat, seurakunnat, valtion organisaatiot, oppilaitokset, yhdistykset, säätiöt, elinkeinoyhtymät, verotusyhtymät, kuolinpesät, viranomaiset, ulkomaalaiset organisaatiot. Lisätietoa aiheesta

Tilitoimistolla on 100 asiakasyritystä, joiden veroasioita toimiston kirjanpitäjät hoitavat. Voiko tilitoimisto tehdä Suomi.fi-valtuutuspyynnön kerralla kaikista asiakkaista?

Suomi.fi-valtuudet-palvelussa on mahdollista valtuuttaa kerralla useampi taho tai pyytää valtuutta kerralla useammalta taholta. Myös useampaa kuin yhtä valtuuskoodia on mahdollista antaa tai pyytää kerralla.

Lisätietoa ohjeessa "Tilitoimisto pyytää Suomi.fi-valtuutusta"

Siirtyvätkö Katso-palvelussa annetut valtuudet automaattisesti Suomi.fi Valtuudet -palveluun?

Eivät siirry. Valtuudet on annettava uudelleen Suomi.fi Valtuudet -palvelussa.

Olen elinkeinonharjoittajan kirjanpitäjä ja minulla on veroasioiden hoitamiseen Katso-rooli Vero - kaikki. Asiakkaallani ei ole käytössään henkilökohtaista tunnistetta, joten asiointia pitää jatkaa vielä Katsolla. Sisältääkö nykyinen käytössä oleva Vero - kaikki -rooli myös uuden Henkilön ja yrittäjän OmaVero -roolin?

Jos Vero - kaikki on annettu ennen 24.8.2018, henkilön ja yrittäjän OmaVero -rooli ei sisälly pakettiin. Jos Vero - kaikki on annettu 24.8. jälkeen, sisältyy.

Vanhat Katso-roolit eivät muutu automaattisesti uusiksi Suomi.fi-valtuuksiksi tai liikkeen- ja ammatinharjoittajille suunnatuksi uudeksi Katso-rooliksi.

Jos elinkeinonharjoittajan asianhoitaja hoitaa asiakkaan veroasioita OmaVerossa, tätä varten on haettava uusi Suomi.fi-valtuus tai uusi Katso-rooli Henkilön ja yrittäjän OmaVero. Uusi valtuutus pitää tehdä ennen marraskuun alkua 2018. Verohallinto suosittelee Suomi.fi-valtuuden käyttöönottoa, jos se on mahdollista yrityksen ja tilitoimiston välillä.

Lisätietoa Muutoksia valtuuttamiseen -sivulla kohdissa Tilitoimisto sekä Liikkeen- ja ammatinharjoittaja.

Kaikki elinkeinonharjoittajat (toiminimi) eivät ole rekisteröityneet kaupparekisteriin, ainoastaan YTJ:hin. Voivatko nämä valtuuttaa Suomi.fi:ssä?

Kyllä voivat. Suomi.fi Valtuudet -palvelu hyödyntää myös YTJ:n rekisteriä.

Olen kirjanpitäjä ja annan asiakasyritysteni puolesta veroilmoituksia Ilmoitin.fi ja Lomake.fi -palveluissa. Tunnistaudun palveluihin omilla pankkitunnisteillani. Pystynkö ilmoittamaan vain niiden asiakkaiden osalta, jotka ovat valtuuttaneen Suomi.fi Valtuudet -palvelussa?

Jos kirjanpitäjä tunnistautuu Ilmoitin.fi ja Lomake.fi -palveluihin omilla tunnisteillaan, hän voi antaa ilmoituksia asiakkaiden puolesta, joilta on saanut valtuuden joko Suomi.fi- tai Katso-palvelusta.

Huomioithan, että Katsossa annetut roolit eivät ole käytössä palveluissa vuoden 2019 lopun jälkeen. Kaikki Katsossa annetut valtuudet pitää antaa uudestaan Suomi.fi Valtuudet -palvelussa ennen vuoden 2019 päättymistä. Lisätietoa aiheesta

Valtuuttaako asiakas Suomi.fi-valtuudet palvelussa tilitoimiston vai jonkin henkilön tilitoimistossa (esimerkiksi kirjanpitäjä)?

Asiakas valtuuttaa tilitoimiston eli Y-tunnuksen. Tilitoimiston saama valtuus voidaan tämän jälkeen siirtää tilitoimiston sisällä kirjanpitäjälle.

Verohallinto on laatinut askel-ohjeita valtuuksien tekemiseen. Lue esimerkiksi ohje Asiakasyritys valtuuttaa tilitoimiston ja Tilitoimisto valtuuttaa kirjanpitäjän.

Voiko valtuutettu asianhoitaja muuttaa asiakkaan tilinumeroa OmaVerossa, jos valtuutus on annettu Suomi.fi-palvelun kautta?

Jos yritys valtuuttaa yrityksen, niin ei voi. Tilinumeroa voi muuttaa OmaVerossa ainoastaan yrityksen kaupparekisteritietoihin merkityillä toimielinrooleilla, toisin sanoin yrityksen oma edustaja. Lue lisää kaupparekisteriin merkityistä toimielinrooleista Muutoksia valtuuttamiseen -sivulta eri yritysmuotojen kohdasta.

Voinko käyttää Suomi.fi-valtuuksia TYVI-operaattorien asiointipalveluissa?

Et voi käyttää. TYVI-operaattorit hyödyntävät toistaiseksi Katso-palvelua. Lisätietoa aiheesta

Kun olen pyytänyt asiakasyritykseltä valtuutta, meneekö Suomi.fi-palvelusta automaattisesti jonkinlainen heräte (esimerkiksi sähköposti tai tekstiviesti) suoraan asiakasyritykselle?

Valtuudet-palvelu ei lähetä valtuuspyynnöstä automaattisesti herätettä asiakasyritykselle. Jos tilitoimisto tekee valtuuspyynnön, kirjanpitäjän pitää lähestyä tämän jälkeen asiakasta esimerkiksi sähköpostilla tai puhelimitse. Tämän jälkeen asiakas tietää, että hänen pitää kirjautua Suomi.fi-palveluun ja hyväksyä yrityksen ja tilitoimiston välinen valtuutus.

Verohallinto on tuottanut niin sanotut askel-askeleelta-ohjeet valtuuspyynnön tekemiseen ja valtuuspyynnön hyväksymiseen. Esimerkiksi tilitoimisto voi jakaa näitä ohjeita sähköpostilla asiakasyritykselle.

Mitä etua on siitä, että tilitoimisto pyytää asiakasyritykseltä molemmat veroasioinnin valtuudet?

Tilitoimisto voi pyytää asiakasyritykseltä molempia valtuuksia, jos se vastaa tilitoimiston ja asiakasyrityksen välistä toimeksiantosopimusta.

Jos asiakasyritys antaa tilitoimistolle molemmat valtuudet, tilitoimiston sisällä eri kirjanpitäjille voidaan antaa eri asiointiroolit.

Veroasiointiin on kaksi eri valtuutta: veroasioiden hoito ja veroilmoittaminen.

Veroasioiden hoito oikeuttaa valtuutetun hoitamaan kaikkia veroasioita valtuuttajan puolesta kaikissa Verohallinnon asiointikanavissa. Veroilmoittaminen-valtuutuksella asianhoitaja voi antaa valtuuttajan puolesta vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia. Veroilmoittaminen-valtuutusta ei voi käyttää kaikissa asiointikanavissa, esimerkiksi OmaVero-palvelussa.

Miten Suomi.fi-valtuudet-palveluun voi tunnistautua tai kirjautua?

Suomi.fi-valtuudet-palveluun voi tunnistautua niin sanotulla vahvalla tunnisteella. Vaihtoehdot ovat henkilökohtainen pankkitunniste, mobiilivarmenne tai HST-kortti.

Katso-palvelun kaltaista erillistä hallinto- ja pääkäyttäjäsalasanaa ei ole käytössä Suomi.fi-palvelussa, joten kirjautuminen on hieman helpompaa kuin Katsoon.

Jatkoa edelliseen kysymykseen: Jos tilitoimistossani työskentelevä kirjanpitäjä ei halua käyttää omia pankkitunnuksiaan palveluun kirjautumiseen, miten voin toimia?

Tilitoimisto voi esimerkiksi hankkia yrityspuhelinliittymiin mobiilivarmenteen, jota kirjanpitäjä voi käyttää. Tilitoimisto voi myös hankkia esimerkiksi organisaatiokortin tai hankkia työntekijöilleen henkilökohtaisen HST-kortin, jonka avulla kirjanpitäjä voi asioida Suomi.fi-valtuudet-palvelussa.

Pitääkö kirjanpitäjän tai yrittäjän hankkia ensin itselleen Suomi.fi-tunniste, jotta voi tehdä tai ottaa vastaan Suomi.fi-valtuuspyyntöjä?

Ei ole erillistä Suomi.fi-tunnistetta, joka pitäisi hankkia. Valtuuksia voi myöntää tai pyytää Suomi.fi-palvelussa ja palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisella tunnisteella.

Onko Valtuudet-palvelussa mahdollista tehdä valtuuksista niin sanottu "massa-ajo"? Esimerkiksi syöttää excel-tiedosto, jossa on kaikki asiakasyritysten Y-tunnukset?

Valtuudet-palvelussa ei pysty suorittamaan niin sanottua massa-ajoa. Palveluun ei voi esimerkiksi syöttää excel-taulukkoa.

Valtuutettava yritys löytyy helposti Y-tunnuksen tai yrityksen nimen avulla. Kun hakukenttään kirjoittaa, kenttä tarjoaa automaattisesti ehdotusta - tämä nopeuttaa hakua.

Valtuuksia voi tehdä samalla kirjautumiskerralla usealle asiakasyritykselle, mikä myös nopeuttaa valtuuksien tekemistä. Lisätietoa ohjeessa "Tilitoimisto pyytää Suomi.fi-valtuutusta"

Pitääkö elinkeinonharjoittajan valtuutus tehdä Y-tunnukselle vai henkilötunnukselle?

Verohallinto suosittelee, että elinkeinonharjoittajien (liikeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätaloudenharjoittajat) valtuuttavat Y-tunnukselle. Tämä mahdollistaa esimerkiksi edelleenvaltuuttamisen, jos kirjanpitoyrityksessä on muitakin kirjanpitäjiä. Kun elinkeinonharjoittajalta pyydetään valtuus Y-tunnukselle, kirjanpitäjä näkee asiakasyrityksensä OmaVeron Y-tunnuslistassa.