Osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö: näin valtuutat veroasiointiin

Voit asioida yhtiön tai osuuskunnan puolesta itse ilman valtuutusta, jos sinulle on merkitty kaupparekisteriin toimielinrooli, esimerkiksi toimitusjohtaja. 

Jos haluat valtuuttaa asianhoitajan asioimaan yhtiön tai osuuskunnan puolesta, voit antaa valtuuden Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa. Suomi.fi:ssä voit myös pyytää valtuuksia, jos hoidat muiden veroasioita. Ohje Suomi.fi:ssä: Pyydä valtuus yrityksenä tai yhteisönä

Sähköistä asiointia ja valtuuttamista varten tarvitset henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Näin valtuutat Suomi.fi:ssä

1

Valitse yksi tai useampi valtuus

Veroasioiden hoito -valtuuden avulla voi hoitaa kaikkia valtuuden antajan veroasioita. Muiden valtuuksien avulla voi hoitaa rajoitetusti vain nimettyjä asioita.

Lue valtuuksien kuvauksista, mikä valtuus sopii tarpeisiisi

Valitset valtuuden myöhemmin Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa.

2

Anna valtuus Suomi.fi:ssä

Tunnistaudu Suomi.fi:n valtuudet-palveluun esimerkiksi henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi ja anna valtuus siellä.

Siirry Suomi.fi:n valtuudet-palveluun

Kun olet antanut valtuuden Suomi.fi:ssä, se on heti voimassa. Valtuuden saanut voi kirjautua esimerkiksi OmaVeroon henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan ja asioida valtuuttajan puolesta.

Huomaa! Osakeyhtiöiden ja julkisten osakeyhtiöiden osalta valtuutettu asianhoitaja ei voi muuttaa yrityksen tilinumeroa OmaVerossa. Muutoksen voi tehdä ainoastaan yrityksen kaupparekisteritietoihin merkityillä toimielinrooleilla eli yrityksen tai osuuskunnan oma edustaja.

Usein kysyttyä

Yrityksen puolesta voi asioida kaikissa Verohallinnon asiointikanavissa

 • toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
 • hallituksen puheenjohtaja
 • selvitysmies
 • isännöitsijä
 • elinkeinonharjoittaja (riittää, että kuuluu YTJ:hin)
 • vastuunalainen yhtiömies ja yhtiömies
 • oikeutettu (nimenkirjoitusoikeus yksin)
 • prokuristi.

Suomi.fi-valtuuksia voi antaa yrityksen puolesta

 • toimitusjohtaja
 • elinkeinonharjoittaja
 • oikeutettu (nimenkirjoitusoikeus yksin)
 • henkilö, joka on saanut tähän tehtävään valtuutuksen edellä mainitulta Suomi.fi-palvelussa
 • yrityksen kaikki kaupparekisteriin merkityt hallituksen jäsenet yhdessä
 • puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä kaupparekisteriin merkityn edustamissäännön mukaisesti 
 • kaksi hallituksen kaksi jäsentä yhdessä kaupparekisteriin merkityn edustamissäännön mukaisesti
 • osakeyhtiön tai osuuskunnan oikeutetut henkilöt yhdessä tai oikeutettu henkilö yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa kaupparekisteriin merkityn edustamissäännön mukaisesti.

Osakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö voi valtuuttaa Suomi.fi-valtuuspalvelussa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan yrityksen veroasioita, vaikka nimenkirjoitusoikeus olisi usealla henkilöllä yhdessä. Suomi.fi-valtuuksia voivat siis antaa myös osakeyhtiöt tai asunto-osakeyhtiöt, joille on merkitty kaupparekisteriin nimenkirjoitusoikeus kaksi tai useampi yhdessä.

Suomi.fi-valtuuspalvelussa voi valtuuttaa, jos yhtiöjärjestyksen mukainen nimenkirjoitussääntö on

 • osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön hallitus yhdessä
 • osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön kaksi hallituksen jäsentä yhdessä
 • puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä.

Useampi nimenkirjoitusoikeutettu voi valtuuttaa yhdessä, jos kaupparekisteristä löytyy tieto osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön nimenkirjoitussäännöstä ja henkilöillä on suomalainen henkilötunnus.

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi valtuuttaa Suomi.fi-valtuuspalvelussa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan yrityksen veroasioita, vaikka nimenkirjoitusoikeus olisi usealla henkilöllä yhdessä. Suomi.fi-valtuuksia voivat siis antaa myös avoimet yhtiöt tai kommandiittiyhtiöt, joille on merkitty kaupparekisteriin nimenkirjoitusoikeus kaksi tai useampi yhdessä.

Suomi.fi-valtuuspalvelussa voi valtuuttaa, jos yhtiösopimuksen mukainen nimenkirjoitussääntö on

 • kaikki yhtiömiehet yhdessä
 • kaksi yhtiömiestä yhdessä (yhtiösopimuksen mukainen edustaminen)
 • kaikki yhtiömiehet yhdessä, jos kaupparekisteristä puuttuu tieto nimenkirjoitusoikeuksista.

Kaikilla yhtiömiehillä täytyy olla suomalainen henkilötunnus.

Kuka tahansa avoimen yhtiön yhtiömiehistä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä voi käynnistää valtuuden antamisen, kun hän valitsee Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa asiointirooliksi Yrityksen valtuudet.

Anna valtuus yrityksenä tai yhteisönä (suomi.fi)

Kun kaupparekisteriin tulee tieto, että yritystoiminta on päättynyt, yrityksen aiemmin antama Suomi.fi-valtuus jää yhä voimaan. Yritys ei voi kuitenkaan toiminnan lopettamisen jälkeen enää omatoimisesti valtuuttaa Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa eikä asioida, koska oikeus asioida perustuu siihen, että yrityksen edustajasta on tieto kaupparekisterissä. Valtuuden saanut voi edelleen hoitaa yrityksen asioita.

Esimerkki: Osakeyhtiö on valtuuttanut tilitoimiston. Kun osakeyhtiön yritystoiminta on lakannut, osakeyhtiön toimitusjohtaja ei voi enää muuttaa yrityksen valtuuksia. Valtuuden saanut tilitoimisto voi kuitenkin edelleen asioida osakeyhtiön puolesta.

Tällaisessa tilanteessa yrityksen toimitusjohtaja voi hakea vain asiointivaltuutta.

Voit poistaa Suomi.fi-valtuudet, jotka on annettu yrityksen tai yhteisön puolesta asiointia varten, jos sinulla on

 • valtuutusoikeus yrityksen tai yhteisön puolesta
 • rekisteriin – esim. kaupparekisteriin – merkitty nimenkirjoitusoikeus edustaa yritystä tai yhteisöä:
  • toimitusjohtaja
  • elinkeinonharjoittaja
  • oikeutettu (nimenkirjoitusoikeus yksin)
  • henkilö, joka on saanut tähän tehtävään oikeuden yllä mainituilta Suomi.fi-palvelussa
  • yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellinen (nimenkirjoitusoikeus yksin).

Näin poistat Suomi.fi-valtuudet

 1. Kirjaudu Suomi.fi:n valtuudet-palveluun
 2. Valitse yritys tai yhteisö, jonka valtuuksista on kyse.
 3. Valitse Annetut valtuudet ja vaihtoehto Mitätöi valittujen valtuudet, jotta saat poistettua valtuudet valitsemiltasi henkilöiltä, yrityksiltä tai yhteisöiltä.

Jos et pysty tunnistautumaan sähköisesti Suomi.fi:n valtuudet-palveluun, voit täyttää Suomi.fi:ssä mitätöintihakemuksen. Sen avulla saat poistettua annetut valtuudet.