OmaVerossa on käyttökatko tiistaihin 24.11. Klo 9 asti. Lue lisää käyttökatkosta.

Näin teet valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa

Joidenkin Katso-palvelua käyttävien yhteisöjen täytyy tehdä ensin valtuushakemus Suomi.fi-verkkopalvelussa, jotta ne voivat siirtyä omatoimiseen valtuuttamiseen Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa. Hakemuksella valtuuttaminen on tarkoitettu niille yrityksille ja yhteisöille, joiden tietoja ei ole merkitty kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). 

Tämä ohje on erityisesti metsäyhtymille, maatalousyhtymille, kiinteistöyhtymille, verotusyhtymille, yhteismetsille, tiekunnille, kalastuskunnille ja jakokunnille sekä kuolinpesille, joilla on Y-tunnus. Ohje soveltuu myös sellaisille yrityksille, yhteisöille ja yhdistyksille, joiden nimenkirjoittajien henkilötunnusta ei ole rekisteröity kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin.

Suomalaisilla yrityksillä ja yhteisöillä täytyy aina olla Y-tunnus, jotta ne voivat valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan asioita puolestaan.

Lue yksityiskohtaiset ohjeet ja toimi niiden mukaan, jotta saat Suomi.fi-valtuudet kuntoon hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. 

Valmistaudu, tee hakemus ja anna valtuus

 1. Sopikaa, kenelle yhteisöstä haetaan valtuutusoikeus tai edustajan valtuutusoikeus − eli ketkä yhteisössä hallinnoivat Suomi.fi-valtuuksia ja niiden myöntämistä.

  Jos haet valtuutusoikeutta esimerkiksi itsellesi, sinun täytyy valtuutusoikeuden saatuasi kirjautua Suomi.fi:n valtuudet-palveluun ja antaa siellä omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksia eli asiointivaltuuksia. Voit antaa Suomi.fi-valtuuksia esimerkiksi itsellesi, tilitoimistolle tai oman yhteisön jäsenille.

  Edustajan valtuutusoikeuden voi hakea henkilölle, jonka edustama yritys tai yhteisö on saanut valtuuden toiselta henkilöltä, yritykseltä tai yhteisöltä. Jos haet edustajan valtuutusoikeutta esimerkiksi itsellesi, voit jatkossa 

  • antaa edustamisvaltuuksia toisille henkilöille − edustamisvaltuuden saanut voi hoitaa edustamansa yrityksen tai yhteisön nimissä sen asioita, joka on valtuuttanut yrityksen tai yhteisön
  • pyytää asiointivaltuuksia toisilta yrityksiltä, yhteisöiltä tai henkilöiltä edustamasi tahon nimissä.

  Esimerkki: Yhteisö antaa tilitoimistolle asiointivaltuuden veroasioiden hoitoon. Tilitoimiston talouspäällikölle haetaan edustajan valtuutusoikeus. Talouspäällikkö antaa edustamisvaltuuden tilitoimiston kirjanpitäjille. Tämän jälkeen kirjanpitäjät voivat hoitaa veroasioita tilitoimiston asiakasyhteisön puolesta.

  Huomaa, että pelkän valtuutusoikeuden tai edustajan valtuutusoikeuden perusteella ei voi vielä asioida esimerkiksi OmaVerossa. Asiointiin tarvitaan asiointivaltuus tai edustamisvaltuus.

 2. Kun näitä henkilöitä valtuutetaan, valtuushakemukseen täytyy liittää erilaisia liitteitä sen mukaan, kuka on valtuuttaja.

 3. Selvittäkää, kenellä on yhteisön puolesta nimenkirjoitusoikeus eli ketkä voivat allekirjoittaa valtuushakemuksen.

  Nimenkirjoitusoikeus yhteisön puolesta voi olla myös toisella yrityksellä tai yhteisöllä. Esimerkiksi yhtymän yksi osakas ja siten yksi allekirjoittaja voi olla kuolinpesä. Tässä tapauksessa hakemuksen allekirjoittavat ne, joilla on nimenkirjoitusoikeus kuolinpesän puolesta.

  Tietyissä tilanteissa valtuushakemukseen pitää liittää asiakirja, joka osoittaa, että allekirjoittajalla on oikeus toimia yrityksen tai yhteisön puolesta. Tarkista tarvittavat asiakirjat hakemusohjeesta Suomi.fi:stä

 4. Selvitä, ketkä kaikki tarvitsevat valtuuden ja minkä asioiden hoitamista varten. Huomaa, että valtuutusoikeus tai edustajan valtuutusoikeus pitää hakea kaikille niille valtuusasioille, joita varten on tarve antaa asiointivaltuuksia tai edustamisvaltuuksia. Valtuutusoikeuden tai edustajan valtuutusoikeuden saanut henkilö voi valtuuttaa nämä henkilöt omatoimisesti Suomi.fi-valtuuspalvelussa.

  Vero.fi:stä voit tarkistaa veroasioiden hoitamiseen tarkoitetut Suomi.fi-valtuudet sekä niitä vastaavat Katso-roolit

  Jos olet käyttänyt Katso-tunnistusta ja Katso-valtuuksia myös muissa kuin Verohallinnon asiointipalveluissa, tarkista jokaisen viranomaisen sivuilta, mitä Suomi.fi-valtuuksia tarvitset heidän asiointipalveluihinsa ja eri asioiden hoitamista varten. Kaikki erilaiset Suomi.fi-valtuudet on kuvattu Suomi.fi-sivustolla.

 5. Kerää tarvittavat asiakirjat ennen valtuushakemuksen tekemistä. Esimerkkejä tarvittavista asiakirjoista:

  Yhtymä:

  • asiakirja, josta käy ilmi hakemuksen allekirjoittajien nimenkirjoitusoikeus (esimerkiksi verotuspäätös, josta näkee yhtymän osakkaat)
  • kopio hakemuksen allekirjoittajien suomalaisesta henkilökortista tai passista
  • valtakirja niiltä yhtymän osakkailta, jotka eivät allekirjoita valtuushakemusta.
   Voit käyttää valtakirjapohjaa, joka on DVV:n verkkosivuilla.

  Y-tunnuksellinen kuolinpesä:

  • kopio perukirjan osakasluettelosta
  • kopio hakemuksen allekirjoittajien suomalaisesta henkilökortista tai passista
  • jos kaikki kuolinpesän osakkaat eivät allekirjoita hakemusta, allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeuden osoittava valtakirja, jonka kaikki kuolinpesän osakkaat ovat allekirjoittaneet.

  Yhteismetsä:

  • asiakirja, josta käy ilmi hakemuksen allekirjoittajien nimenkirjoitusoikeus (esimerkiksi verotuspäätös, josta näkee yhtymän osakkaat)
  • kopio hakemuksen allekirjoittajien suomalaisesta henkilökortista tai passista.

  Tiedot muiden yhteisöjen tarvittavista asiakirjoista saat Suomi.fi:n valtuutusohjeesta

Siirry Suomi.fi-verkkopalveluun täyttämään valtuushakemusta (avautuu uuteen ikkunaan) 

Valtuushakemuksessa on 11 kohtaa, jotka pitää täyttää.

 1. Valtuuttaja − määrittele, kuka tai mikä yhteisö valtuuden antaa. Valitse yhteisömuoto valikosta (esimerkiksi yhtymä, Y-tunnuksellinen kuolinpesä tai yhteismetsä).

 2. Anna valtuuttavan yhteisön Y-tunnus ja koko nimi.

 3. Valitse valtuustyyppi. Esimerkiksi yhtymä, Y-tunnuksellinen kuolinpesä tai yhteismetsä valitsee tässä kohdassa useimmiten valtuustyypiksi valtuutusoikeuden eli yhteisö antaa jollekin henkilölle oikeuden antaa asiointivaltuuksia yhteisön puolesta

  • Valtuutusoikeus: Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi antaa yrityksen tai yhteisön asiointivaltuuksia toisille henkilöille, yrityksille tai yhteisöille.
 4. Valtuutettu − anna tiedot henkilöstä, jolle annetaan valtuutusoikeus.

  • Tähän kohtaan täytetään useimmiten joku yhtymän, Y-tunnuksellisen kuolinpesän tai yhteismetsän jäsenistä tai osakkaista, joka ryhtyy hoitamaan yhteisön asioita. Jatka ohjeiden mukaan seuraavaan vaiheeseen.
 5. Valtuutetun tiedot − täytä tiedot siitä henkilöstä, joka ryhtyy yhteisön valtuusasioita hoitamaan. Täytä henkilötunnus ja koko nimi. Paina sen jälkeen "Lisää valtuutetuksi". 

  • Tähän kohtaan täytetään useimmiten joku yhtymän, Y-tunnuksellisen kuolinpesän tai yhteismetsän jäsenistä tai osakkaista, joka ryhtyy hoitamaan yhteisön asioita.
 6. Valtuusasiat − valitse valtuusasiat, joissa yhtymän valtuusasioita hoitava henkilö voi yhtymän puolesta asioida. Voit etsiä valtuuksia haun avulla täyttämällä esimerkiksi hakusanan "vero".

  • Veroasiointi yhteisön puolesta: veroasioiden hoito.
  • Tulorekisteriasiointi yhteisön puolesta OmaVerossa: palkkatietojen ilmoittaminen ja palkkatietojen katselu.
  • Huomaa, että eri viranomaisten palveluissa on käytössä eri valtuudet. Esimerkiksi Kela-asiointiin tai Tulli-asiointiin on omat valtuudet, jotka pitää tässä määritellä sen mukaan, mitä asioita yhteisön puolesta pitää hoitaa.
 7. Valtuuden tarkenne. Useimmiten tarkennetta ei tarvita, mutta mahdollisesta tarkenteen käytöstä päättää valtuushakemuksen tekijä. Tutustu ohjeisiin valtuuden tarkenteesta ja lisää tarkenne valtuuksiin tarvittaessa.

 8. Voimassaoloaika − valitse valtuuksien voimassaoloaika.

 9. Käsiteltäväksi toimittaminen − voit lähettää hakemuksen sähköisesti, kun olet tunnistautunut palveluun. 

  • Kirjaudu sisään esimerkiksi henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla (ohjeen kohta 12). Huomaa, että hakemus pitää lisäksi tulostaa, allekirjoittaa paperinen tulostettu hakemus, skannata hakemus sähköiseen muotoon tai ottaa hakemuksesta valokuva älypuhelimella, liittää hakemus sähköisessä muodossa takaisin hakemukseen ja lähettää tämän jälkeen. Eli vahva tunnistautuminen pankkitunnuksilla ei ole yhtä kuin hakemuksen allekirjoitus.

  Vaihtoehtoisesti voit toimittaa hakemuksen postitse tai viedä sen lähimpään verotoimistoon kaikkien tarvittavien asiakirjojen kanssa. 

 10. Yhteystiedot − täytä yhteystietoihin sähköpostiosoite, johon haluat kuittauksen, kun hakemuksella haettu valtuutusoikeus tai edustajan valtuutusoikeus on rekisteröity.

  • Sähköpostin kautta pyydetään tarvittaessa myös lisätietoja, jos jokin hakemukseen tarvittu dokumentti puuttuu tai hakemus on täytetty puutteellisesti.
 11. Yhteenveto − tarkista yhteenveto, että kaikki tiedot ovat oikein.

 12. Jos olet valinnut, että lähetät hakemuksen sähköisesti, sinun täytyy tässä vaiheessa tunnistautua sisään henkilökohtaisella vahvalla tunnisteella (esim. pankkitunnukset).

 13. Valitse yhteenvedon oikeasta alanurkasta "Tallenna ja siirry lisäämään liitteet" tai "Siirry tulostamaan hakemus" (tämä näkyy, jos olet valinnut, että viet hakemuksen palvelupaikkaan tai lähetät hakemuksen postitse).

 14. Voit tarvittaessa tallentaa hakemuksen keskeneräisenä ja palata tekemään sen loppuun myöhemmin. Voit joutua tallentamaan hakemuksen keskeneräisenä esimerkiksi silloin, jos sinulla ei ole vielä kaikkia tarvittavia liitteitä tai et saa kaikkia allekirjoituksia hakemukseen heti hakemuksen tulostamisen jälkeen.

  Muuten lisää tarvittavat asiakirjat mukaan hakemukseen tässä vaiheessa. Huomaa, että ilman tarvittavia asiakirjoja hakemus voidaan hylätä tai jättää hyväksymättä. Esimerkkejä tarvittavista asiakirjoista:

  Yhtymä:

  • asiakirja, josta käy ilmi allekirjoittajien nimenkirjoitusoikeus (esimerkiksi verotuspäätös, josta näkee yhtymän osakkaat)
  • kopio jokaisen allekirjoittajan suomalaisesta henkilökortista tai passista
  • valtakirja niiltä yhtymän osakkailta, jotka eivät allekirjoita valtuushakemusta.
   Voit käyttää valtakirjapohjaa, joka on DVV:n verkkosivuilla

  Kuolinpesä, jolla on Y-tunnus:

  • kopio perukirjan osakasluettelosta
  • kopio jokaisen allekirjoittajan suomalaisesta henkilökortista tai passista
  • jos kaikki kuolinpesän osakkaat eivät allekirjoita hakemusta: allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeuden osoittava valtakirja, jonka kaikki kuolinpesän osakkaat ovat allekirjoittaneet.

  Yhteismetsä:

  • asiakirja, josta käy ilmi allekirjoittajien nimenkirjoitusoikeus (esimerkiksi verotuspäätös, josta näkee yhteismetsän osakkaat)
  • kopio allekirjoittajien suomalaisesta henkilökortista tai passista.

  Tiedot muiden yhteisöjen tarvittavista asiakirjoista saat Suomi.fi:n valtuutusohjeesta

 15. Tulosta hakemus paperille. (Katso kuva 14: Lataa valtuushakemus (pdf). Kun olet ladannut valtuushakemuksen, voit tulostaa sen.)

  Ota talteen hakemuksen tunnistenumero. Pyydä tarvittavia henkilöitä allekirjoittamaan hakemus tai liitä mukaan valtakirja(t), jos allekirjoittajia on useita.

   

 16. Jos lähetät hakemuksen sähköisesti, toimi näin:

  • Lataa valtuushakemus.
  • Tulosta hakemus.
  • Pyydä allekirjoitukset hakemukseen (kaikkien osakkaiden pitää joko allekirjoittaa hakemus tai antaa valtakirja hakemuksen lähettäjälle).
  • Skannaa tai ota valokuva allekirjoitetusta hakemuksesta ja muista liitteistä, jos ne eivät ole vielä sähköisessä muodossa.
  • Siirry Suomi.fi:n sivulle Hakemuksella valtuuttaminen. Vieritä sivua alaspäin, kunnes näet otsikon Omat hakemukset. Valitse sen alta Tunnistaudu. Kirjaudu sisään esimerkiksi henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi. Sen jälkeen pääset täydentämään keskeneräistä hakemustasi.
  • Liitä skannattu hakemus ja muut liitteet painamalla Lisää tiedosto (muista liittää mukaan kopiot allekirjoittajien passeista tai kuvallisista henkilökorteista).
 17. Toimita hakemus käsiteltäväksi valitsemallasi tavalla.

 18. Kun valtuushakemus on käsitelty ja hyväksytty, saat siitä tiedon hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiin.

 1. Kun olet saanut tiedon, että valtuushakemus hyväksytty, voit siirtyä antamaan itse asiointivaltuuksia tai edustamisvaltuuksia yhteisön puolesta.

 2. Jos sinulla ei vielä tässä vaiheessa ole käytössäsi vahvaa henkilökohtaista tunnistusvälinettä, hanki tunnistusväline. Tunnistusvälineitä ovat henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti.

  Varmista myös, että jokaisella valtuutetulla on käytössään henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti, joilla voi tunnistautua sähköisiin asiointipalveluihin.

  Lue lisää tunnistautumisesta

 3. Tunnistaudu Suomi.fi:n valtuudet-palveluun esimerkiksi henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.

 4. Valitse Asioi yrityksen puolesta. Valikosta tulevat näkyviin yhteisöt, joiden puolesta voit asioida (esimerkiksi yhtymä, Y-tunnuksellinen kuolinpesä tai yhteismetsä).

 5. Valitse listalta yhteisö, jonka puolesta haluat asioida.

 6. Valitse Anna valtuus.

  Anna tarvittavat asiointivaltuudet tai edustamisvaltuudet niille henkilöille, jotka asioivat yhteisön puolesta. Jos ryhdyt itse hoitamaan yhteisön asioita, muista valtuuttaa itsesi. Voit valtuuttaa myös esimerkiksi tilitoimiston.

  Esimerkiksi:

  • Veroasiointi yhteisön puolesta Omaverossa: veroasioiden hoito
  • Tulorekisteriasiointi yhteisön puolesta: palkkatietojen ilmoittaminen ja palkkatietojen katselu
  • Huomaa, että eri viranomaisten palveluissa on käytössä eri valtuudet. Esimerkiksi Kela-asiointiin tai Tulli-asiointiin on omat valtuudet.
 7. Valitse valtuuden tyypiksi Asiointivaltuus tai Edustamisvaltuus.

 8. Lisää seuraavassa vaiheessa henkilön tai tilitoimiston tiedot valtuutetuksi kohdasta Lisää henkilö tai Lisää yritys. Kirjoita hakukenttään esimerkiksi tilitoimiston nimi tai Y-tunnus tai henkilön henkilötunnus ja valitse Lisää.

 9. Valitse seuraavassa vaiheessa valtuusasiat eli asiat, joiden hoitamiseen haluat antaa tilitoimistolle tai henkilölle oikeuden. Tarkista valtuusasian kuvauksesta, mitä milläkin valtuudella voi tehdä. Voit etsiä valtuuksia haun avulla täyttämällä esimerkiksi hakusanan "vero". 

 10. Määrittele seuraavassa vaiheessa valtuuden alkamispäivä ja voimassaoloaika. Voit valita joko päättymispäivän tai 1, 5, 15, 20 tai 25 vuotta alkamispäivästä. Voit tarvittaessa mitätöidä valtuuden kesken voimassaoloajan.

 11. Siirry seuraavaan vaiheeseen tarkistamaan, että kaikki valtuuden tiedot ovat oikein ja vahvista valtuus. Saat kuittauksen, että valtuuden vahvistaminen onnistui.

 12. Tämän jälkeen valtuutettu voi kirjautua esimerkiksi OmaVeroon omilla verkkopankkitunnuksillaan. Kun hän valitsee "Asioi yrityksen puolesta", hän pääsee hoitamaan OmaVerossa yhteisön puolesta niitä veroasioita, joihin hän on saanut valtuuden.

  Jos olet valtuuttanut itsesi hoitamaan yhteisön asioita, tarkista valtuuden tekemisen jälkeen, että valtuus toimii. Kirjaudu esimerkiksi OmaVeroon ja valitse "Asioi yrityksen puolesta". Sinun pitäisi nähdä sen yhteisön tiedot, jonka puolesta asiointiin sinulla on valtuudet.