Näin annat Suomi.fi-valtuuden veroasioiden hoitamiseen

Asiointi Katso-tunnisteilla ja -valtuuksilla päättyy 30.4.2021

Katso-valtuudet eivät muutu automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiksi. Jos hoidat veroasioita toisen puolesta vielä Katso-valtuuksilla, hae niiden tilalle tarvittavat Suomi.fi-valtuudet. Hakemuksen tekemiseen ja sen käsittelyyn kannattaa varata aikaa.

Kun käytät Suomi.fi-valtuuksia, kirjaudu asiointipalveluihin henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Käytätkö Katso-palvelua? Lue ohjeet ja toimi heti

Katsosta Suomi.fi-valtuuksiin -webinaarin tallenne (webinaari alkaa 18 minuutin kohdalta)

Webinaarin aineistot ja ohjeita DVV:n sivuilla

Voit valtuuttaa asianhoitajan hoitamaan puolestasi henkilökohtaisia tai yrityksesi veroasioita. Asianhoitaja voi olla esimerkiksi tilitoimisto tai toinen henkilö. Et tarvitse valtuutta, jos hoidat alaikäisen lapsesi asioita tai toimitusjohtajana hoidat yrityksesi asioita. 

Tee valtuutus Suomi.fi:ssä. Yritysasiakkaat voivat käyttää myös Katso-valtuutusta 30.4.2021 asti. Huomaa, että vanhat Katso-valtuutukset eivät muutu automaattisesti uusiksi Suomi.fi-valtuuksiksi.

Katso taulukosta, mitä valtuutta voit käyttää eri verkkopalveluissa ja asiointikanavissa

Suomi.fi-valtuus kaikkien veroasioiden hoitoon

Veroasioiden hoito -valtuus vastaa Katso-rooleja Henkilön ja yrittäjän OmaVero sekä Yrityksen OmaVero.

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa kaikkia valtuuttajan veroasioita ja saada valtuuttajan verotietoja.

 • Organisaation veroasiat.
 • Yksityisen elinkeinonharjoittajan osalta henkilökohtaiset ja elinkeinotoiminnan veroasiat.
 • Henkilön osalta henkilökohtaiset veroasiat.

Asianhoitaja voi myös nähdä verotietoja OmaVerossa. Esimerkiksi kirjanpitäjä voi hoitaa yrityksen kaikkia veroasioita.

Valtuutettu voi asioida asiakaspalvelupisteissä, puhelimessa, OmaVerossa, Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa sekä tulevissa asiointikanavissa. Valtuuden avulla ei voi asioida Palkka.fi:ssä, EMCS-palvelussa eikä Valmisteveroilmoituspalvelussa eikä antaa ilmoituksia tulorekisteriin. Tulorekisteriä varten on omat valtuudet.

Veroasioiden hoitaminen -valtuutta voivat hyödyntää

 • henkilöasiakkaat
 • elinkeinonharjoittajat (toiminimiyrittäjät ja maataloudenharjoittajat)
 • avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt
 • osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt ja osuuskunnat.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Elinkeinonharjoittaja tai maataloudenharjoittaja, valtuutettu näkee myös henkilökohtaiset verotietosi

Veroasioiden hoito -valtuuden avulla tilitoimisto näkee OmaVerossa sekä yrityksesi tiedot että henkilökohtaiset verotietosi.

Valtuutettu näkee OmaVerossa muun muassa

 • tulovero-, perintö- ja lahjaverotiedot
 • tuloverotukseen liittyvät ennakkoratkaisut ja oikaisuvaatimukset sekä -päätökset
 • oikaisuvaatimuksiin annetut Verohallinnon ja verotuksen oikaisulautakunnan päätökset
 • verotusta koskevat kirjeet ja päätökset
 • yritystoiminnan verotarkastuskertomukset
 • OmaVerossa tehdyt ennakkoratkaisupäätökset.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaiset sisäpiirintiedot eivät näy OmaVerossa.

Huom.! Veroasioiden hoito -valtuudella asianhoitaja ei voi muuttaa yrityksen tilinumeroa OmaVerossa, jos yhtiömuoto on osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö tai aatteellinen yhdistys.

Veroasioiden hoito -valtuudella voi hakea elinkeinonharjoittajien verovelkatietoja verovelkarekisteristä. Yritysten ja yhteisöjen verovelkatietoja voi hakea ilman valtuutta.

Suomi.fi-valtuus yksittäisen veroasian hoitoon

Veroilmoittaminen-valtuus vastaa Katso-rooleja

 • Tuloveroilmoittaja
 • Arvonlisävero
 • Työnantajasuoritukset
 • Oma-aloitteisten verojen ilmoittaja
 • Tilinhoitajayhteisö.

Valtuutettu voi antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia valtuuttajan puolesta. Veroilmoittaminen-valtuudella voi myös hakea elinkeinonharjoittajien verovelkatietoja verovelkarekisteristä. Yritysten ja yhteisöjen verovelkatietoja voi hakea ilman valtuutta.

Valtuuden avulla voi lähettää ilmoituksia valtuuttajan puolesta Lomake.fi- ja Ilmoitin.fi-palveluissa.

Huomaa, että tämän valtuuden avulla ei voi asioida OmaVerossa, jossa näkyy aina myös asiakkaan verotustietoja.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Kiinteistöveroasioiden hoito -valtuus vastaa Katso-roolia Kiinteistötietojen ilmoittaja.

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta nähdä ja täydentää kiinteistöverotuksen perusteena olevia kiinteistötietoja sekä pyytää kiinteistöveroilmoituksen jättöaikaan pidennystä ja tehdä kiinteistöverotuksen oikaisuvaatimuksen.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Rakentamisilmoitukset ja veronumeropyynnöt -valtuus vastaa Katso-roolia Vertailutietojen ilmoittaja.

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta

 • ilmoittaa, nähdä ja muokata rakentamiseen liittyviä urakka- ja työntekijätietoja sekä kotitalouden rakentamisilmoituksia
 • pyytää veronumerotietoja.

Rakentamisilmoitukset ja veronumeropyynnöt -valtuutta voivat hyödyntää

 • henkilöasiakkaat
 • elinkeinonharjoittajat
 • avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt
 • osakeyhtiöt
 • asunto-osakeyhtiöt
 • osuuskunnat.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Mitä tietoja valtuutettu näkee OmaVerossa?

Valtuutettu näkee

 • tiedot kaikista rakentamisilmoituksista, jotka on annettu tiedonantovelvollisen tunnuksella − huolimatta siitä, kuka ilmoitukset on antanut
 • kirjeet, jotka liittyvät rakentamisilmoitusten sisältöön
 • tiedot siitä, onko veronumero julkisessa rakennusalan rekisterissä vai ei.

Kun yritys rekisteröi henkilöitä rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin henkilötunnuksilla, yritys saa tiedon myös rekisteröityjen veronumeroista.

Valtuutettu ei näe

 • rakentamisilmoitusten laiminlyöntimaksuja
 • kirjeitä laiminlyöntimaksuista
 • oikaisuvaatimuksia
 • kirjeitä muista asioista kuin rakentamisilmoituksista.

Arvonlisäveron palautushakemus EU-maihin -valtuus vastaa Katso-roolia Ulkomaalaispalautushakija.

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä ja muokata muihin EU-maihin lähetettäviä arvonlisäveron palautushakemuksia ja katsella saapuneita tiedoksiantoja.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Mitä tietoja valtuutettu näkee OmaVerossa

Valtuutettu voi hoitaa kaikkia palautushakemusiin liittyviä asioita:

 • tehdä hakemuksen
 • seurata hakemuksen tilaa
 • lukea viestejä ja päätöksiä, jotka julkaistaan OmaVerossa.

Valtuutettu ei näe OmaVerossa mitään tietoja valtuuttajan muista veroasioista, esimerkiksi verojen maksamisesta.

Voit käyttää myös Katso-tunnuksia

Voit kirjautua OmaVeroon myös nykyisillä Katso-tunnuksilla vielä vuoden 2020 aikana.

Esimerkiksi ulkomaalaisten täytyy toistaiseksi käyttää Katso-valtuutusta, koska he eivät voi vielä valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksilla.

Katso-valtuudella voit hoitaa sekä M1SS-asioita että ALVEU-asioita.

Arvonlisäveron eritysjärjestelmän ilmoitukset -valtuus vastaa Katso-roolia Ulkomaalaispalautushakija.

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta

 • tehdä rekisteröintihakemuksen arvonlisäveron erityisjärjestelmään
 • hoitaa erityisjärjestelmään liittyviä veroasioita.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Mitä tietoja valtuutettu näkee OmaVerossa

Valtuutettu

 • voi antaa, nähdä ja muokata arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoituksia
 • näkee ilmoitusta antaessaan maksettavan veron määrän, viitenumeron ja tilinumeron, mutta ei verojen maksutilannetta
 • voi vastata selvityspyyntöihin
 • näkee muistutukset maksuista ja ilmoituksista sekä selvityspyynnöt ja päätökset, jotka liittyvät erityisjärjestelmään
 • näkee järjestelmän rekisteröintitiedot ja voi muokata niitä
 • voi tehdä lopettamisilmoituksen järjestelmään.

Valtuutettu ei näe OmaVerossa

 • mitään tietoja valtuuttajan muista veroasioista
 • mitään verojen saldo- ja maksutietoja.

Valtuutettu näkee kuitenkin erityisjärjestelmän ilmoituksella ilmoitetun maksettavan veron määrän.

Voit käyttää myös Katso-tunnuksia

Voit kirjautua OmaVeroon myös nykyisillä Katso-tunnuksilla vielä vuoden 2020 aikana.

Esimerkiksi ulkomaalaisten täytyy toistaiseksi käyttää Katso-valtuutusta, koska he eivät voi vielä valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksilla.

Katso-valtuudella voit hoitaa sekä M1SS-asioita että ALVEU-asioita.

Lähdeveron palautuksen ja lähdeverokortin hakeminen -valtuus vastaa Katso-roolia Lähdeveron palautukset/lähdeverokorttihakemus.

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea

 • palautusta lähdeverosta, jota on peritty Suomessa liikaa tai aiheettomasti osingoista, koroista ja rojalteista
 • ulkomaisen yhteisön lähdeverokorttia Suomesta saatua osinko-, korko- ja rojaltituloa varten.

Valtuus on käytössä Ilmoitin.fi:ssä.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Yritykset ja yksityishenkilöt voivat myöntää Suomi.fi-valtuuden OmaVerossa asiointiin.

Valtuutettu voi valtuuttavan yrityksen tai henkilön puolesta hoitaa Suomessa ensimmäistä kertaa rekisteröitävien tai käyttöönotettavien ajoneuvojen verotukseen liittyviä asioita, kuten

 • rekisteröityä autoveroilmoittajaksi ja muuttaa rekisteröinnin tietoja
 • tehdä autoveroilmoituksia ja vastata lisäselvityspyyntöihin
 • katsella autoveropäätöksiä
 • ilmoittaa uusien ajoneuvojen hintatiedot ja katsella ilmoitettuja hintatietoja
 • tehdä esittelyajoneuvojen käyttöönottoilmoituksia.
 • hakea autoveron palautusta
 • tehdä hakemus turistikäytön määräajan pidentämiseksi
 • hakea asuinpaikkapäätös autoverotusta varten
 • hakea muutosta autoveroa koskevaan päätökseen.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Valmisteveroasioiden hoito -valtuus vastaa Katso-roolia Verohallinnon Valmisteverotus.

Valmisteveroasioiden hoito -valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta OmaVerossa

 • antaa valmisteveroilmoituksia
 • hakea veronpalautusta 
 • asettaa yksittäistä kuljetusta koskevan valmisteverovakuuden ja maksamalla vakuuden saada voimaan väliaikaisen rekisteröinnin EMCS-järjestelmässä tapahtuvia siirtoja varten
 • selailla aikaisempia verotus- tai palautuspäätöksiä
 • hoitaa valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin (VATU) liittyviä asioita
 • hakea valmisteverotuksen lupia ja rekisteröityä.

Valmisteveroasioiden hoito -valtuudella ei voi valtuuttajan puolesta

 • hoitaa OmaVerossa maksamiseen liittyviä asioita. Valtuuden saanut yritys voi maksaa tällöin verot, maksut tai vakuudet verkkopankissa. Maksamista varten tarvitaan OmaVerosta tieto verojen määrästä, tilinumero sekä oma-aloitteisten verojen viitenumero.

Valmisteveroilmoituspalvelussa Valmisteveroasioiden hoito -valtuudella voi hoitaa lähes kaikkia samoja asioita kuin OmaVerossakin.

Et voi kuitenkaan hakea

 • energiaintensiivisten yritysten veronpalautusta
 • valmisteverotuksen lupia toisen puolesta.

Nämä tehdään paperilomakkeella.

Valmisteveroilmoituspalvelussa voit laskea ja maksaa yksittäistä kuljetusta koskevan valmisteverovakuuden.

Valtuus toimii OmaVerossa vuoden 2021 alusta

 • Valmisteveroilmoituspalvelu ja Valmisteverotuksen tuensaajarekisteri siirtyvät OmaVeroon vuoden 2021 alusta.
 • Valmisteveroilmoitus joulukuulta 2020 pitää kuitenkin antaa vielä tammikuussa 2021 Valmisteveroilmoituspalvelussa.

Näin teet valtuutuksen – lue omaan tilanteeseesi sopivat ohjeet

Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen järjestelmässä toimiminen -valtuus vastaa Katso-roolia Verohallinnon Valmisteverotus.

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimia yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtuviin siirtoihin liittyvissä asioissa.

EMCS-palvelu (Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelu) siirtyy OmaVeroon vuonna 2023.

Näin teet valtuutuksen

Valitse ohje sen perusteella, toimitko yksityishenkilönä vai edustatko yritystä tai yhteisöä.

Suomalainen yksityishenkilö

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja tai maa- ja metsätaloudenharjoittaja

Osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö

Julkisyhteisö, yhtymä, yhteisetuus, säätiö sekä eräät yhdistykset, yritykset, kuolinpesät ja tiekunnat

Yhdistys

Ulkomaalainen yksityishenkilö tai yritys

Kaikki eivät voi vielä valtuuttaa

 • Edunvalvojat eivät voi vielä valtuuttaa.
 • Kuolinpesä ei voi toistaiseksi käyttää Suomi.fi-valtuuksia, jos kuolinpesällä ei ole Y-tunnusta.
 • Yhteisö ei voi käyttää Suomi.fi-valtuuksia, jos yhteisöllä ei ole Y-tunnusta.

Usein kysyttyä

Yrityksen puolesta voi asioida kaikissa Verohallinnon asiointikanavissa

 • toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
 • hallituksen puheenjohtaja
 • selvitysmies
 • isännöitsijä
 • elinkeinonharjoittaja (riittää, että kuuluu YTJ:hin)
 • vastuunalainen yhtiömies ja yhtiömies
 • oikeutettu (nimenkirjoitusoikeus yksin)
 • prokuristi.

Suomi.fi-valtuuksia voi antaa yrityksen puolesta

 • toimitusjohtaja
 • elinkeinonharjoittaja
 • oikeutettu (nimenkirjoitusoikeus yksin)
 • henkilö, joka on saanut tähän tehtävään valtuutuksen edellä mainitulta Suomi.fi-palvelussa
 • yrityksen kaikki kaupparekisteriin merkityt hallituksen jäsenet yhdessä
 • puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä kaupparekisteriin merkityn edustamissäännön mukaisesti 
 • kaksi hallituksen kaksi jäsentä yhdessä kaupparekisteriin merkityn edustamissäännön mukaisesti.

Osakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö voi valtuuttaa Suomi.fi-valtuuspalvelussa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan yrityksen veroasioita, vaikka nimenkirjoitusoikeus olisi usealla henkilöllä yhdessä. Suomi.fi-valtuuksia voivat siis antaa myös osakeyhtiöt tai asunto-osakeyhtiöt, joille on merkitty kaupparekisteriin nimenkirjoitusoikeus kaksi tai useampi yhdessä.

Suomi.fi-valtuuspalvelussa voi valtuuttaa, jos yhtiöjärjestyksen mukainen nimenkirjoitussääntö on

 • osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön hallitus yhdessä
 • osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön kaksi hallituksen jäsentä yhdessä
 • puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä.

Useampi nimenkirjoitusoikeutettu voi valtuuttaa yhdessä, jos kaupparekisteristä löytyy tieto osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön nimenkirjoitussäännöstä ja henkilöillä on suomalainen henkilötunnus.

Anna valtuus yrityksenä tai yhteisönä (suomi.fi)

Jos olet yksityinen edunvalvoja, et voi toistaiseksi asioida OmaVerossa tai muissa Verohallinnon asiointipalveluissa toisen henkilön puolesta, jos edustamallasi henkilöllä ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti ja myöntää valtuuksia. 

Suomi.fi:stä saat lisätietoa siitä, milloin toisen puolesta voi ja ei voi asioida

Kun kaupparekisteriin tulee tieto, että yritystoiminta on päättynyt, yrityksen aiemmin antama Suomi.fi-valtuus jää yhä voimaan. Yritys ei voi kuitenkaan toiminnan lopettamisen jälkeen enää omatoimisesti valtuuttaa Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa eikä asioida, koska oikeus asioida perustuu siihen, että yrityksen edustajasta on tieto kaupparekisterissä. Valtuuden saanut voi edelleen hoitaa yrityksen asioita.

Esimerkki: Osakeyhtiö on valtuuttanut tilitoimiston. Kun osakeyhtiön yritystoiminta on lakannut, osakeyhtiön toimitusjohtaja ei voi enää muuttaa yrityksen valtuuksia. Valtuuden saanut tilitoimisto voi kuitenkin edelleen asioida osakeyhtiön puolesta.

Tällaisessa tilanteessa yrityksen toimitusjohtaja voi hakea valtuutusoikeutta tekemällä valtuushakemuksen. Kun hän on saanut valtuutusoikeuden, hän voi asioida Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa ja antaa asiointivaltuuden joko itselleen tai jollekin muulle. Tämän jälkeen valtuuden saanut voi esimerkiksi poistaa valtuuksia, jotka osakeyhtiö on antanut aiemmin.

Esimerkki: Minulla ja kolmella sisaruksellani on metsäyhtymä. Olen saanut aiemmin sisaruksiltasi Katso-valtuuden, jotta olen voinut antaa metsäyhtymän veroilmoituksen ja alv-ilmoituksen sähköisesti. Tähän asti olen käyttänyt Katso-tunnistetta, kun olen kirjautunut OmaVeroon täyttämään veroilmoitusta.

Mitä teen, kun Katso loppuu?

Voit asioida OmaVerossa sujuvasti myös ensi vuonna, kun toimit näin:

 1. Hae itsellesi ensin valtuutusoikeus.
  Aloita tekemällä valtuushakemus Suomi.fi-verkkopalvelussa. Hakemuksella pitää hakea valtuutusoikeutta kaikkia niitä asioita varten, joihin tarvitset valtuuden, esimerkiksi metsäyhtymän veroasioiden hoitamista varten.

  Tarvitset valtuushakemukseen sisarustesi allekirjoitukset. Jos joku ei pysty allekirjoittamaan hakemusta, pyydä häneltä valtakirja hakemuksen liitteeksi. Tarvitset liitteeksi myös kopiot omasta ja sisarustesi suomalaisesta henkilökortista tai passista sekä asiakirjan, josta käy ilmi allekirjoittajien nimenkirjoitusoikeus (esimerkiksi kopio verotuspäätöksestä). Ohje: Näin teet valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa

 2. Anna seuraavaksi asiointivaltuus
  Kun saat tiedon, että sinulle on rekisteröity valtuutusoikeus, kirjaudu henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla Suomi.fi:n valtuudet-palveluun. Valitse "Asioi yrityksen puolesta" ja saat yhtymän näkyviin. Anna itsellesi asiointivaltuus metsäyhtymän veroasiointia varten. Valitse valtuus, jonka nimi on veroasioiden hoito.

 3. Asiointivaltuuden tekemisen jälkeen kokeile, että valtuus toimii: Kirjaudu OmaVeroon henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi. Valitse "Asioi yrityksen puolesta". Sinun pitäisi nähdä metsäyhtymän tiedot OmaVerossa.

Esimerkki 1:

Jos olet hallituksen puheenjohtaja tai sinulla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus yksin, voit hoitaa yhdistyksen veroasioita OmaVerossa, Lomake.fi:ssä, Ilmoitin.fi:ssä ja tulorekisterissä. Et tarvitse erillistä valtuutta.

Kirjaudu sähköisiin asiointipalveluihin henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Valitse sen jälkeen "Asioi yrityksen puolesta". Saat yhdistyksen tiedot näkyviin.

Jos yhdistys on perustettu ennen vuotta 1994, varmista, että henkilötunnuksesi on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin.

Esimerkki 2:

Jos sinulla ei ole yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta yksin (nimenkirjoitusoikeus voi olla esimerkiksi kahdella yhdessä) etkä toimi hallituksen puheenjohtajana, toimi näin:

 1. Hae itsellesi ensin valtuutusoikeus.
  Aloita tekemällä valtuushakemus Suomi.fi-verkkopalvelussa. Hakemuksella pitää hakea valtuutusoikeutta kaikkia niitä asioita varten, joihin tarvitset valtuuden, esimerkiksi yhdistyksen veroasioiden hoitamista varten.

  Tarvitset valtuushakemukseen yhdistyksen nimenkirjoitussäännön mukaiset allekirjoitukset. Jos joku ei pysty allekirjoittamaan hakemusta, pyydä häneltä valtakirja hakemuksen liitteeksi. Tarvitset liitteeksi myös kopiot omasta ja muiden allekirjoittajien suomalaisesta henkilökortista tai passista. Ohje: Näin teet valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa

 2. Anna seuraavaksi asiointivaltuus
  Kun saat tiedon, että sinulle on rekisteröity valtuutusoikeus, kirjaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla Suomi.fi:n valtuudet-palveluun. Valitse "Asioi yrityksen puolesta". Anna itsellesi asiointivaltuus yhdistyksen veroasiointia varten. Valitse valtuus, jonka nimi on veroasioiden hoito.

 3. Asiointivaltuuden tekemisen jälkeen kokeile, että valtuus toimii: Kirjaudu OmaVeroon henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi. Valitse "Asioi yrityksen puolesta". Sinun pitäisi nähdä yhdistyksen tiedot OmaVerossa.

Esimerkki 1:

Jos sinulla on yhdistyksen nimenkirjoitus yksin, voit antaa tilitoimistolle valtuuden Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Valitse valtuus, jonka nimi on veroasioiden hoito. Tulorekisteriä varten valitse valtuus, jonka nimi on palkkatietojen ilmoittaminen.

Kun tilitoimisto on saanut Suomi.fi-valtuudet veroasioiden ja tulorekisteriasioiden hoitoa varten, se voi hoitaa yhdistyksen veroasioita OmaVerossa, Lomake.fi:ssä, Ilmoitin.fi:ssä ja tulorekisterissä. Tilitoimisto voi myös lähettää valtuuspyynnön, jonka voit käydä hyväksymässä Suomi.fi-valtuudet-palvelussa.

Huomaa, että yhdistysrekisterissä pitää olla henkilötunnuksesi ja toimielinrooli (nimenkirjoitusoikeudellinen). Voit tarkistaa tiedot Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteristä.

Esimerkki 2:

Jos sinulla ei ole yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta yksin, et voi asioida omatoimisesti valtuuksissa. Voit antaa tilitoimistolle valtuuden näin:

 1. Hae itsellesi ensin valtuutusoikeus.
  Aloita tekemällä valtuushakemus Suomi.fi-verkkopalvelussa. Hakemuksella pitää hakea valtuutusoikeutta kaikkia niitä asioita varten, joihin aiot antaa valtuuden − esimerkiksi yhdistyksen veroasioiden hoitamista varten.

  Tarvitset valtuushakemukseen yhdistyksen nimenkirjoitussäännön mukaiset allekirjoitukset. Jos joku ei pysty allekirjoittamaan hakemusta, pyydä häneltä valtakirja hakemuksen liitteeksi. Tarvitset liitteeksi myös kopiot omasta ja muiden nimenkirjoittajien suomalaisesta henkilökortista tai passista. Ohje: Näin teet valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa

 2. Anna seuraavaksi asiointivaltuus
  Kun saat tiedon, että sinulle on rekisteröity valtuutusoikeus, kirjaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla Suomi.fi:n valtuudet-palveluun. Valitse "Asioi yrityksen puolesta". Anna tilitoimistolle asiointivaltuus yhdistyksen veroasiointia varten. Valitse valtuus, jonka nimi on veroasioiden hoito. Tulorekisteriä varten valitse valtuus, jonka nimi on palkkatietojen ilmoittaminen. Valtuuden antamisen jälkeen tilitoimisto voi hoitaa yhdistyksen asioita sähköisesti.

Voit hoitaa kuolinpesän asioita sujuvasti myös jatkossa, kun toimit näin:

 1. Hae itsellesi ensin valtuutusoikeus.
  Aloita tekemällä valtuushakemus Suomi.fi-verkkopalvelussa. Hakemuksella pitää hakea valtuutusoikeutta kaikkia niitä asioita varten, joihin tarvitset valtuuden, esimerkiksi kuolinpesän veroasioiden hoitamista varten.

  Tarvitset valtuushakemukseen kuolinpesän osakkaiden allekirjoitukset. Jos joku ei pysty allekirjoittamaan hakemusta, pyydä häneltä valtakirja hakemuksen liitteeksi. Tarvitset liitteeksi myös kopiot omasta ja kuolinpesän muiden osakkaiden suomalaisesta henkilökortista tai passista sekä kopion perukirjan osakasluettelosta. Ohje: Näin teet valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa

 2. Anna seuraavaksi asiointivaltuus
  Kun saat tiedon, että sinulle on rekisteröity valtuutusoikeus, kirjaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla Suomi.fi:n valtuudet-palveluun. Valitse "Asioi yrityksen puolesta". Anna itsellesi asiointivaltuus kuolinpesän veroasiointia varten. Valitse valtuus, jonka nimi on veroasioiden hoito.

 3. Asiointivaltuuden tekemisen jälkeen kokeile, että valtuus toimii: Kirjaudu OmaVeroon henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi. Valitse "Asioi yrityksen puolesta". Sinun pitäisi nähdä kuolinpesän tiedot OmaVerossa.

Valitettavasti et voi asioida kuolinpesän puolesta sähköisesti.

Jos kuolinpesällä ei ole Y-tunnusta, kuolinpesän veroasioita ei voi toistaiseksi hoitaa sähköisesti.

Voit hoitaa kuolinpesän veroasiat − kuten antaa veroilmoituksen − toistaiseksi vain paperilomakkeilla.