Saavutettavuusseloste – Valmisteveroilmoituspalvelu

Verohallinto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja asiointipalvelunsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Valmisteveroilmoituspalvelu sivustoa https://asiointi.tulli.fi/veivi. Seloste on laadittu 30.10.2019. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Eficode Oy.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto ei täytä Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimuksia. Vaatimusten noudattamatta jättämiset vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 kriteerien mukaan)

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 1. Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa on puutteita (WCAG 1.4.3.):
  • palautteiden valkoinen teksti vihreällä pohjalla (3:1),
  • punainen virheilmoitushuutomerkki valkoisella pohjalla (4:1). 
 2. Kaikkien sivujen title-attribuutti on ”Valmisteveroilmoituspalvelu - Verohallinto”. Tämän vuoksi käyttäjä ei saa sivun otsikosta palautetta sijainnistaan eikä pysty erottamaan sivuja sen perusteella toisistaan. (WCAG 2.4.2)
 3. Kaikissa elementeissä ei ole selkeää näkyvää näppäimistökohdistusta. Ilmoituksen vasemman laidan navigaation plus-/miinuspainikkeessa ja päävalikossa esitetään vain pystyviiva elementin lähellä. Vihreissä painikkeissa näppäimistökohdistus ei aina erotu. (WCAG 2.4.7)
 4. Yhteys palveluun katkeaa aikaviiveen jälkeen varoittamatta. (WCAG 2.2.1)
 5. Koska kenttäkohtaiset ohjeet esitetään kelluvassa Ohje-elementissä, ne eivät ole täytettävän kentän lähellä. Näiden ohjeiden huomaaminen voi olla todella vaikeaa muutenkin, mutta erityisesti sivua zoomattaessa ne jäävät helposti kokonaan näytön ulkopuolelle. Palvelu ei ole responsiivinen, joten zoomauksen jälkeen sivua on vieritettävä myös vaakasuunnassa. (WCAG 1.4.4 ja 1.4.10)
 6. Visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita, minkä vuoksi ruudunlukijakäyttäjä ei saa niistä minkäänlaista informaatiota. (WCAG 1.1.1)
 7. Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön. (WCAG 2.4.1)
 8. Näytä/Piilota ohje -painikkeen title-attribuutti on aina ”Piilota ohje”; silloinkin, kun sen teksti on ”Näytä ohje”. Painike on sarkainjärjestyksessä hieman yllättäen sen vasemmalla puolella olevien kirjautumislinkkien edellä. (WCAG 2.4.4 ja 2.4.3)
 9. Ohje-, Järjestelmätiedotteet- ja Puhelinpalvelu-tekstejä ei ole määritelty HTML-otsikoiksi. Otsikkotasojen käytössä on paikoittain epäloogisuutta. (WCAG 1.3.1)
 10. Palvelun päävalikkoa ei ole merkitty ohjelmallisesti valikoksi, joten sitä on ruudunlukijan varassa vaikea ymmärtää sellaiseksi. (WCAG 4.1.2)
 11. Uuteen selainvälilehteen tai -ikkunaan aukeavia linkkejä ei ole merkitty. Myöskään tiedostolinkkejä ei ole merkitty. (WCAG 2.4.4)
 12. HTML-koodissa on rakenteellisia puutteita, jotka voivat vaikuttaa palvelun saavutettavuuteen. (WCAG 4.1.1)
 13. Taulukoiden toimintopainikkeet on sijoitettu sarakkeisiin, joilla ei ole sarakeotsikoita. Taulukoissa ei ole määritelty myöskään riviotsikoita. (WCAG 1.3.1)
 14. Ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa, minkä sarakkeen mukaan taulukot on järjestetty. (WCAG 4.1.2)
 15. Vihreiden ilmoituspainikkeiden koko on määritetty kiinteäksi, joten tekstin välistyksiä muokattaessa sisältö ei mahdu osaan painikkeista. (WCAG 1.4.12)
 16. Kieliversiolinkkien kieltä ei ole määritelty. (WCAG 3.1.2)
 17. Lomakekenttien nimilapuissa on selkeitä puutteita. Samaan ryhmään kuuluvia valintapainikkeita ei ole liitetty ohjelmallisesti yhteen. Joissain pudotuslistoissa on mahdollista jättää valinnaksi tyhjä rivi. Ruudunlukijalla ei ole mitään luettavaa tämän rivin kohdalla. (WCAG 1.3.1 ja 3.3.2)
 18. Palvelun eri ilmoituksissa on useita lomakekenttiä, joiden täyttäminen, muokkaaminen ja valitseminen lisää niiden alle uusia kenttiä, muokkaa kenttien määrää tai niiden arvoja lomakkeella. Lisäksi sivulatauksen jälkeinen näppäinkohdistus toimii vaihtelevasti: välillä kohdistus siirtyy loogisesti heti sivulatauksen jälkeen takaisin juuri muokattuun kenttään, mutta toisinaan taas sivun alkuun. (WCAG 2.1.1 ja 3.2.2)
 19. Ruudunlukijakäyttäjä ei havaitse ilmoitusta sivulla olevista virheistä käymättä sivun tekstiä läpi. Kenttäkohtaisia virheilmoituksia ei ole liitetty asiaankuuluviin kenttiin ohjelmallisesti, joten ilmoitus ei ole luettavissa ruudunlukijalla, kun kohdistus on kentässä. Ilmoitusten esittäminen kootusti sivun ylälaidassa aiheuttaa sen, että sivua zoomannut käyttäjä ei välttämättä näe niitä samaan aikaan kentän kanssa. Vaihepolun avulla voi navigoida vaiheesta toiseen ilman virhetarkistuksia. Jos käyttäjä yrittää lähettää lomakkeen, jonka jossain vaiheessa on virheitä, hänelle näytetään joukko virheilmoituksia, jotka eivät ole ruudunlukijan havaittavissa käymättä sivua läpi. Näissä ilmoituksissa ei ole tietoa, missä lomakkeen vaiheessa virheet ovat, eikä niistä pääse siirtymään oikeaan kenttään. Lisäksi kerralla näytetään virheet vain yhdestä vaiheesta, joten käyttäjä saattaa joutua yrittämään lomakkeen lähettämistä useita kertoja. (WCAG 3.3.1 ja 4.1.3)
 20. Satunnaisen verovelvollisen veroilmoituksessa on kaksi peräkkäistä vaihetta (Verottomat tuotteet ja Verolliset tuotteet), joista jompikumpi täytyy täyttää, tai muuten käyttäjä saa virheilmoituksen lomakkeen lähetysvaiheessa. Molemmissa vaiheissa kentät on kuitenkin merkattu pakollisiksi, vaikka näin ei ole. Palvelussa yleisesti eri lomakkeiden pakollisia kenttiä ei ole merkitty ohjelmallisesti, ja niitä ei selitetä näkevillekään käyttäjille. (WCAG 1.3.1)
 21. Kaikilla lomake-elementtejä sisältävillä sivulla on ennen lomakekenttiä näkymätön Lähetä- tai Seuraava-painike, joka on piilotettu tyyleillä: jos tyylit poistaa käytöstä, se muuttuu näkyväksi, ja lisäksi ruudunlukija havaitsee sen myös tyylien ollessa käytössä. (WCAG 2.1.1 ja 2.4.7)
 22. Kalenterielementteihin ei pääse näppäimistöllä. Päivämäärän pystyy kuitenkin kirjoittamaan itse. (WCAG 2.1.1)
 23. Ruudunlukijakäyttäjä ei saa palautteita toimintojen suorittamisesta siirtämättä kohdistusta. (WCAG 4.1.3)
 24. Kenttäkohtaiset ohjeet on esitetty erillisessä Ohje-elementissä, eikä niitä ole liitetty kenttiin ohjelmallisesti oikein. Ohje-elementillä on virheellisesti sama id-attribuutti kuin vastaavalla lomakekentällä. Ohjeet ovat sen verran kaukana kentistä, että niiden huomaaminen on hankalaa myös näkeville käyttäjille. Lisäksi kelluva ohje-elementti peittää toisinaan lomakekenttiä tai tekstiä. Joskus Ohje-elementissä on myös sivukohtaisia ohjeita. Ohje-elementti on sarkainjärjestyksessä sivun lopussa vasta juuri ennen alatunnistetta, joten sen löytäminen on vaikeaa. Lisäksi Näytä/Piilota ohje -painikkeen ymmärtäminen on hankalaa, koska se tulee sivulla vastaan paljon ennen itse ohje-elementtiä. (WCAG 1.3.2, 2.4.4 ja 3.3.2)
 25. Vaihepolku esitetään yksinkertaisesti linkkeinä, joille ei tarjota selitystä. Käyttäjä voi siirtyä vaiheiden välillä joko Edellinen/Seuraava-painikkeilla tai vaihepolun linkkien avulla. Lomakkeen kenttiin tehdyt muutokset tallennetaan vain painikkeilla siirryttäessä. Päätason vaiheessa on alivaiheita, mistä ei saa selkeää käsitystä ruudunlukijan varassa toimiessaan, sillä linkkilistan hierarkia ei vastaa visuaalista esitystä. Valittuna oleva vaihe on korostettu tummanvihreällä taustavärillä, mutta sitä ei ole merkitty siten, että ruudunlukijakäyttäjä voisi tunnistaa sen. (WCAG 1.3.1, 2.4.4 ja 4.1.2)
 26. Taulukkorivejä lisätään ja muokataan taulukoiden yllä olevilla kentillä. Näiden kenttien ymmärtäminen ruudunlukijan varassa voi olla hankalaa. Lisäksi kohdistuksen hallinta on vaikeaa, ja muokattaessa kohdistus ei siirrykään oikeisiin kenttiin. Rivien muokkaamiseen siirrytään taulukon Tuote-sarakkeen linkeistä, mitä voi olla hankala ymmärtää. (WCAG 1.3.1, 2.4.3 ja 2.4.6)
 27. Palautushakemuksessa uusien aluksien tallennus luo ja siirtyy sivulatauksen jälkeen vaihepolussa yllättäen uuteen vaiheeseen ja lisää sivulle kaksi uutta painiketta (Poista alus, Tuotteet). Lomakekentät ovat kuitenkin edelleen muokattavissa, mikä todennäköisesti aiheuttaa epävarmuutta käyttäjille tietojen tallentumisen onnistumisesta. Lisäksi Tuotteet vie käyttäjän erilliseen näkymään, joka ei kuulu vaihepolkuun. Lisäksi jos aluksia on useita, käyttäjän on navigoitava vaihepolussa taaksepäin. (WCAG 1.3.1)
 28. Joidenkin ilmoitusten (esim. Palautushakemus) vaiheissa käyttäjää pyydetään täyttämään lomakekenttiä, joilla on sama nimilappu. Näiden lomakekenttien erot kommunikoidaan näkeville käyttäjille ryhmittelemällä ne otsikoittain, mutta ruudunlukijakäyttäjille ne voivat aiheuttaa ongelmia, sillä ryhmittelyä ei ole tehty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1 ja 3.3.2)
 29. Käyttöohjeet-sivulla on joukko puutteita (WCAG 2.4.2, 2.4.4 ja 3.1.1):
  • Sivun kieltä ei ole määritelty.
  • Väliotsikkoa ei ole merkitty otsikoksi.
  • Useiden otsikkotasojen yli on hypätty. 
  • Tiedostolinkkien tiedostotyyppiä ei ole liitetty osaksi linkkiä, joten ruudunlukijakäyttäjä ei saa tätä tietoa. 

Kohtuuton rasite

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

 • Valmisteverotuksen toiminnot siirtyvät 1.1.2021 Verohallinnon OmaVero palveluun. Tässä asiakirjassa kuvatun Valmisteverotuspalvelun käyttö loppuu 1.2.2021.
  • Saavutettavuuslainsäädännön 23.9.2020 tapahtuvan voimaantulon ja valmisteverotuspalvelun käytön lopettamisen välisen ajan lyhyyden vuoksi Valmisteveroilmoituspalvelun päivittäminen saavutettavaksi tuottaisi kohtuuttoman rasitteen. Valmisteveroilmoituspalvelua ei tämän vuoksi päivitetä.
  • Veroilmoituksen pystyy antamaan myös paperilla, mikäli järjestelmän saavutettavuuspuutteet estävät Internet-käyttöliittymän kautta tapahtuvan veroilmoittamisen. Valmisteverotuksen veroilmoituslomakkeet löytyvät Verohallinnon vero.fi-sivuilta.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Voit ottaa yhteyttä tämän verkkolomakkeen kautta.

Tämän palvelun saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Verohallinnon valmisteverotus.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Lain ja siirtymäajan puitteissa Verohallinto pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon sisällä palautteen antamisesta viimeistään 23.9.2020 alkaen.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö