Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Saavutettavuusseloste – lomake.fi

Verohallinto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja asiointipalvelunsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua Lomake.fi. Seloste on päivitetty 13.3.2023. Palvelun saavutettavuus on arvioitu itsearviointina.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Yleisimmin käytetyt lomakkeet Vuosi-ilmoitus osingoista, erittely ja yhteenveto sekä Varainsiirtoveroilmoitus ovat kokonaisuudessaan saavutettavia. Lomake.fi palveluun tallennetut lomakkeet ovat kokonaan saavutettavia.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 kriteerien mukaan)

 1. Asettelu ja otsikkorakenteet: Useassa lomakkeessa ei käytetä lainkaan otsikkorakenteita. Joillakin lomakkeilla pääotsikko kahteen kertaan.
 2. Linkit: Ruudunlukijalle ei kerrota, että linkit aukeavat uuteen ikkunaan. Eräpäivän osalta osassa lomakkeista on linkkipolku vero.fi aikataulut -sivuille, osassa taas eräpäivä kerrotaan suoraan leipätekstissä.
 3. Kenttien ryhmittely: Checkbox ja radiobutton ryhmiltä puuttuu ryhmittely. Lomake-elemettiryhmiin (Fieldset) käytetty turhan laajoja alueita.
 4. Taulukot: Lomakkeilla käytetyt taulukot osatietoryhmien muodostamiseksi. Ruudunlukija ei lue taulukon sisältöä, hankala myös näppäinnavigaatiolla. Taulukon muokattavan rivin sisältö (ilmoitetut tiedot) tulee muokattavaksi taulukon yläpuolelle, ruudunlukijalla siis mahdoton muokata ja ymmärtää sisältöä. Taulukon ohjeistuksessa myös paljon visuaaliseen sisältöön liittyvää tietoa (täyttökenttien alla, taulukon yläpuolella jne.). Taulukon (osatietoryhmä) otsikot on merkitty linkeiksi.
 5. Ohjeistus: Ohjeissa käytetään aistinvaraisia ominaispiirteitä kuten väri ja sijainti. Esim. 'valkoisiin kenttiin', 'alaosan taulukossa', 'yläpuolella oleviin'. Title ohjetekstit eivät näy/kuulu näppäimistö- ja ruudunlukija käyttäjille. Päivämäärän muoto ei selviä ruudunlukijalle. Oikea muoto ei selviä myöskään virheilmoituksesta, koska ruudunlukija ei lue ' - ' -merkkiä. Lisäksi kyseisten kenttien title -tekstin erilaisuus hämää eikä näy myöskään näppäimistökäyttäjälle.
 6. Koodin validius: HTML-koodin laatua ei pystytty kunnolla varmistamaan.
 7. Virheilmoitukset: Virheilmoitusten OK -painikkeesta ei kerrota ruudunlukijalle. Aikakatkaisun osalta Poistutaanko sivustolta -laatikon 'poistu' ja 'peruuta' -painikkeista ei kerrota ruudunlukijalle.
 8. Hyppylinkki: Hyppylinkki suoraan sisältöön puuttuu
 9. Näppäimistönavigoinnissa puutteita: Navigointi ei etene loogisessa järjestyksessä. Koodissa usein kentän kohdalla tabindex=""1"". Valintapainikkeiden valinta ei onnistu näppäimistöllä.
 10. Lomakkeiden taulukkoasettelu: Ruudunlukija aloittaa täyttökentät lukemalla esim. rivi -1 sarake 0. Taulukkorakenne aiheuttaa ruudunlukijalle kohtuuttoman määrän 'tyhjä' rivejä.
 11. Päivämääräkentät: Päivämääräkentät vaativat yleensä pisteen syöttämisen, (12.03.2019) tai (2019-05-15), puuttuu ohje siitä, miten tieto pitäisi syöttää. Vasta virheilmoituksessa on kerrottu missä muodossa tieto pitää syöttää.
 12. Lomakekenttien järjestys: esim Cbc-lomakkeella Raportointirooli-osion radibutton kentät ovat valittavissa, jos lomakkeella paljon aikaisemmin on valittu Ilmoittajan rooliksi ""Ei mikään edellä mainituista"" -valinta".
 13. Tekstin korostus: Alleviivausta käytetty korotuskeinona, voi sekoittua linkkeihin.
 14. Tyhjät form label -elementit: Lomakkeilla on tyhjiä form label -elementtejä, esim. tunnistautumiseen liittyviä tietoja, jotka ruudunlukija lukee tyhjänä.

Kohtuuton rasite

Kerrottu sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

 1. Lomake.fi-palvelu on rakennettu 2000-luvun alussa ja sen tekninen toteutus ei tällä hetkellä tue tarpeeksi kattavasti saavutettavuusvaatimuksia ja niiden toteuttaminen nykyiseen palveluun on haasteellista. Arvioinnin mukaan saavutettavuuteen liittyvien muutosten toteuttaminen nykyisiin Lomake.fi-palvelun käyttöliittymiin on erittäin laaja ja tekninen toteutus vaatisi kattavaa palvelun uudelleen rakentamista. Kustannukset tarvittaville muutoksille ovat suuret suhteessa palvelun kautta ilmoitettavien lomakkeiden määriin.
 2. Tämän lisäksi lomakkeita ollaan siirtämässä vaiheittain OmaVeroon vuoteen 2024 mennessä, jonka jälkeen lomakkeet ovat saavutettavia.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Voit ottaa yhteyttä tämän verkkolomakkeen kautta.

Tämän palvelun saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Verohallinnon valmisteverotus.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Lain ja siirtymäajan puitteissa Verohallinto pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon sisällä palautteen antamisesta viimeistään 23.9.2020 alkaen.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Sivu on viimeksi päivitetty 14.3.2023