Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Saavutettavuusseloste – Excise Movement and Control System (EMCS)

Verohallinto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja asiointipalvelunsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Excise Movement and Control System (EMCS) sivustoa https://asiointi.tulli.fi/emcs. Seloste on laadittu 16.4.2020. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Eficode Oy.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto ei täytä Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimuksia. Vaatimusten noudattamatta jättämiset vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 kriteerien mukaan)

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 1. Kontrastit: Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa havaittiin seuraavia puutteita: vaihepolun nykyisen vaiheen valkoinen teksti vihreällä pohjalla (3:1), punainen virheilmoitushuutomerkki valkoisella pohjalla (4:1) (WCAG 1.4.3.)
 2. Sivujen otsikot: Kaikkien sivujen title-attribuutti on ”EMCS - Verohallinto”. Tämän vuoksi käyttäjä ei saa sivun otsikosta palautetta sijainnistaan eikä pysty erottamaan sivuja sen perusteella toisistaan. (WCAG 2.4.2)
 3. Näkyvä kohdistus: Kaikissa elementeissä ei ole selkeää näkyvää näppäimistökohdistusta: Päävalikossa esitetään vain pystyviiva elementin lähellä. Vihreissä painikkeissa selaimen natiivikohdistus ei erotu lähes ollenkaan. Ongelmia esiintyy ainakin Firefox- ja Internet Explorer -selaimilla. (WCAG 2.4.7)
 4. Sivun zoomaus selaimessa: Koska kenttäkohtaiset ohjeet esitetään kelluvassa Ohje-elementissä, ne eivät ole täytettävän kentän lähellä. Näiden ohjeiden huomaaminen voi olla todella vaikeaa muutenkin, mutta erityisesti sivua zoomattaessa ne jäävät helposti kokonaan näytön ulkopuolelle. Palvelu ei ole responsiivinen, joten zoomauksen jälkeen sivua on vieritettävä myös vaakasuunnassa. (WCAG 1.4.4 ja 1.4.10)
 5. Tekstivastineet: Visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita, minkä vuoksi ruudunlukijakäyttäjä ei saa niistä minkäänlaista informaatiota. Esim. Vero-logo on toteutettu taustakuvana, jolla ei ole tekstivastinetta. Ruudunlukija lukee sivulla ensimmäisenä logokuvaa seuraavan valkoisen pystyviivakuvakkeen (|) tekstivastineen. Ohje-elementin sulkemis- ja pienennyspainikkeilla ei ole lainkaan tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)
 6. Hyppylinkki: Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön. (WCAG 2.4.1)
 7. Näkymätön Lähetä-painike: Lähes kaikilla sivuilla sisältöalueella on yksi tai kaksi näkymätöntä Lähetä-painiketta, jotka on piilotettu tyyleillä: jos tyylit poistaa käytöstä, ne muuttuvat näkyväksi, ja lisäksi ruudunlukija havaitsee ne myös tyylien ollessa käytössä. Tämä ylimääräinen painike saattaa aiheuttaa virhetilanteita. Lisäksi näppäimistö-kohdistus katoaa osuessaan tähän näkymättömään painikkeeseen. (WCAG 2.1.1 ja 2.4.7)
 8. Yhteyden aikakatkaisu: Yhteys palveluun katkeaa aikaviiveen jälkeen varoittamatta. (WCAG 2.2.1)
 9. Näytä/Piilota ohje -painikkeen title-attribuutti on aina ”Piilota ohje”; silloinkin, kun sen teksti on ”Näytä ohje”. Tämä on todella hämmentävää, jos ruudunlukija lukee sekä painikkeen tekstin, että title-attribuutin. Painike on sarkainjärjestyksessä hieman yllättäen sen vasemmalla puolella olevien kirjautumislinkkien edellä. (WCAG 2.4.4 ja 2.4.3)
 10. Otsikointi: Ohje-, Järjestelmätiedotteet- ja Puhelinpalvelu-tekstejä ei ole määritelty HTML-otsikoiksi, vaikka ne selkeästi ovat otsikoita. Lisäksi ilmoitusten joissain vaiheissa on hypitty kokonaan h2-tason ja/tai h3-tason yli. (WCAG 1.3.1)
 11. Palvelun päävalikkoa ei ole merkitty ohjelmallisesti valikoksi. (WCAG 4.1.2)
 12. Uuteen selainvälilehteen tai -ikkunaan aukeavia linkkejä ei ole merkitty. Myöskään tiedostolinkkejä ei ole merkitty. (WCAG 2.4.4)
 13. HTML-koodissa havaittiin rakenteellisia puutteita, jotka voivat vaikuttaa palvelun saavutettavuuteen. Esim. - <script>-tagi on sijoitettu <head>- ja <body>-tagien väliin, ei jommankumman sisään. Lopputagien merkinnässä on puutteita. Joillakin elementeillä on päällekkäisiä id-attribuutteja. Palvelussa on käytetty XHTML 1.0 Strict DOCTYPE-määritystä, joka asettaa HTML-dokumentin rakenteelle tarkat säännöt. Palvelun HTML-koodi ei kuitenkaan noudata näitä sääntöjä. (WCAG 4.1.1)
 14. Taulukoiden otsikointi: Lomakkeen taulukoiden toimintopainikkeet on sijoitettu sarakkeisiin, joilla ei ole sarakeotsikoita. Taulukoissa ei ole määritelty myöskään riviotsikoita. (WCAG 1.3.1)
 15. Taulukkojen järjestäminen: Ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa, minkä sarakkeen mukaan taulukot on järjestetty. (WCAG 4.1.2)
 16. Tekstin välistys: Näkövammaisen käyttäjän tulee pystyä hyödyntämään omia tekstivälistyksiään sisällön luettavuuden parantamiseksi. Tällä hetkellä vihreiden toimenpidepainikkeiden koko on määritetty kiinteäksi, joten tekstin välistyksiä muokattaessa sisältö ei mahdu osaan painikkeista. Lisäksi joidenkin moniosaisten kenttien asettelu hieman rikkoutuu välistyksiä muokattaessa. (WCAG 1.4.12)
 17. Kieliversiolinkkien kieltä ei ole määritelty. (WCAG 3.1.2)
 18. Valmisteveronumeron valintanäkymässä osa numeroista on toisilleen alisteisia. Ne eivät ole kuitenkaan sitä ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)
 19. Lomakekenttien nimilapuissa on selkeitä puutteita (WCAG 1.3.1 ja 3.3.2):
  • Muutamista tekstikentistä puuttuu nimilappu.
  • Osaan kentistä on yhdistetty kaksi eri nimilappua.
  • Moniosaisissa kentissä nimilappua ei ole yhdistetty ohjelmallisesti oikein tai se on yhdistetty vain ensimmäiseen osaan ja muilla osilla on vain title-attribuutti.
  • Osasta valintapainikkeista ja -ruuduista puuttuu nimilaput kokonaan.
  • Samaan ryhmään kuuluvia valintapainikkeita ei ole liitetty ohjelmallisesti yhteen.
  • Yksiköitä, jotka esitetään kentän jälkeen, ei ole liitetty kenttiin ohjelmallisesti.
  • Joissain pudotuslistoissa on mahdollista jättää valinnaksi tyhjä rivi. Ruudunlukijalla ei ole mitään luettavaa tämän rivin kohdalla. 
 20. Virheilmoitukset (WCAG 3.3.1 ja 4.1.3):
  • Ruudunlukijakäyttäjä ei havaitse ilmoitusta sivulla olevista virheistä käymättä sivun tekstiä läpi.
  • Kenttäkohtaisia virheilmoituksia ei ole liitetty asiaankuuluviin kenttiin ohjelmallisesti, joten ilmoitus ei ole luettavissa ruudunlukijalla, kun kohdistus on kentässä.
  • Ilmoitusten esittäminen kootusti sivun ylälaidassa aiheuttaa sen, että sivua zoomannut käyttäjä ei välttämättä näe niitä samaan aikaan kentän kanssa.
  • Vaihepolun avulla voi joissain tilanteissa navigoida vaiheesta toiseen ilman virhetarkistuksia.
  • Jos käyttäjä yrittää lähettää lomakkeen, jonka jossain vaiheessa on virheitä, hänelle näytetään joukko virheilmoituksia, jotka eivät ole ruudunlukijan havaittavissa käymättä sivua läpi. Näissä ilmoituksissa ei ole tietoa, missä lomakkeen vaiheessa virheet ovat, eikä niistä pääse siirtymään oikeaan kenttään. Lisäksi kerralla näytetään virheet vain yhdestä vaiheesta, joten käyttäjä saattaa joutua yrittämään lomakkeen lähettämistä useita kertoja. 
 21. Pakolliset ja ehdollisesti pakolliset kentät: Lomakkeilla merkitään pakolliset kentät tähdellä (”*”) ja ehdollisesti pakolliset kentät suluissa olevalla tähdellä (”(*)”). Ruudunlukijat eivät tyypillisesti lue välimerkkejä, joten ruudunlukijakäyttäjälle ”*” ja ”(*)” kuulostavat täsmälleen samalta. Ehdollisesti pakollisista kentistä jää epäselväksi, milloin ne ovat pakollisia ja milloin ei. Joissain tapauksissa käyttäjän on täytettävä vain toinen kahdesta kentästä. Tämä ei ole kuitenkaan selkeää ohjelmallisesti. Esim. matka-aika päivinä/tunteina. (WCAG 1.3.1)
 22. Kalenterielementteihin ei pääse näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1)
 23. Ruudunlukijakäyttäjä ei saa palautteita toimintojen suorittamisesta siirtämättä kohdistusta. Tällaisia ovat esim. taulukkorivien lisäys ja muokkaus, haku, valmisteveronumeron haku sekä valintalistoissa lisäys ja poistaminen. (WCAG 4.1.3)
 24. Palvelun modaali-ikkunoihin liittyy seuraavia havaintoja (WCAG 2.4.3 ja 4.1.2):
  • Kohdistus ei siirry modaali-ikkunoihin automaattisesti vaan jää modaalin avanneeseen painikkeeseen.
  • Näppäinkohdistus ei pysy vain modaalissa vaan karkaa sen läpikäynnin jälkeen alla olevalle sivulle.
  • Tarpeelliset WAI-ARIA merkinnät puuttuvat, jotta ruudunlukija tunnistaisi modaalin ohjelmallisesti.
  • Modaali-ikkunan tunnistaminen on hieman hankalaa, kun taustalla olevaa sivua ei ole tummennettu.
  • Modaalin virheilmoitukset esitetään Javascriptin alert-funktiolla popup-ikkunassa, jonka ruudunlukija lukee. Popup-ikkunan sulkemisen jälkeen kohdistus siirtyy modaalin alla olevan sivun alkuun. Lisäksi virheilmoitus ei sisällä kaikkia modaalin virheitä vaan ainoastaan ensimmäisen. 
 25. Taulukoiden rivien lisääminen dynaamisesti: Taulukkorivien lisääminen (esim. Kuljetusyksiköt) tapahtuu dynaamisesti, mutta taulukkorivit ilmestyvät luontihetkellä virheellisesti taulukon thead-elementtiin eikä tbody-elementtiin. (WCAG 1.3.1)
 26. Ohjeet (WCAG 1.3.2, 2.4.4 ja 3.3.2):
  • Kenttäkohtaiset ohjeet on esitetty erillisessä Ohje-elementissä eikä niitä ole liitetty kenttiin ohjelmallisesti oikein.
  • Ohje-elementillä on virheellisesti sama id-attribuutti kuin vastaavalla lomakekentällä.
  • Ohjeet ovat sen verran kaukana kentistä, että niiden huomaaminen on hankalaa myös näkeville käyttäjille.
  • Kelluva ohje-elementti peittää toisinaan lomakekenttiä tai tekstiä.
  • Joskus Ohje-elementissä on myös sivukohtaisia ohjeita. Ohje-elementti on sarkainjärjestyksessä sivun lopussa vasta juuri ennen alatunnistetta, joten sen löytäminen on vaikeaa.
  • Näytä/Piilota ohje -painikkeen ymmärtäminen on hankalaa, koska se tulee sivulla vastaan paljon ennen itse ohje-elementtiä. 
 27. Vaihepolku (WCAG 1.3.1, 2.4.4 ja 4.1.2):
  • Vaihepolku esitetään yksinkertaisesti linkkeinä, joille ei tarjota selitystä.
  • Lomakkeen kenttiin tehdyt muutokset tallennetaan vain painikkeilla siirryttäessä.
  • Päätason vaiheessa on alivaiheita, mistä ei saa selkeää käsitystä ruudunlukijan varassa toimiessaan, sillä linkkilistan hierarkia ei vastaa visuaalista esitystä.
  • Valittuna oleva vaihe on korostettu vaaleanvihreällä taustavärillä, mutta sitä ei ole merkitty siten, että ruudunlukijakäyttäjä voisi tunnistaa sen. 
 28. Taulukkorivien lisääminen: Huomautus tai ennakkoon kieltäytyminen -ilmoituksessa taulukkorivejä lisätään taulukoiden yllä olevilla kentillä, mikä on poikkeuksellista palvelun muihin ilmoituksiin nähden, joissa rivejä lisätään modaalein. (WCAG 1.3.1 ja 2.4.6.)
 29. Tuoteryhmä: Tuoteryhmä-pudotusvalikossa valinnan tekeminen muuttaa alla olevan kentän aktiiviseksi. Tämä muutos ei kuitenkaan tapahdu dynaamisesti selaimessa, vaan vasta sivulatauksen jälkeen. Lisäksi sivulatauksen jälkeinen näppäinkohdistus toimii vaihtelevasti: välillä kohdistus siirtyy loogisesti heti sivulatauksen jälkeen takaisin juuri muokattuun kenttään, mutta toisinaan taas sivun alkuun. (WCAG 2.1.1 ja 3.2.2)
 30. Kellonajan syöttömuoto: Kellonajan tekstikentän syöttöohje on muotoa hh:mm, mikä on ongelmallinen ainakin NVDA-ruudunlukijalle. NVDA ei lue kaksoispistettä kirjaimien välissä, jolloin ruudunlukijakäyttäjälle välittyy virheellinen syöttömuoto hhmm. Kenttä ei hyväksy muita syöttömuotoja eikä siitä aiheutuva virheilmoituskaan auta käyttäjää korjaamaan virhettä. (WCAG 3.3.2)
 31. Valintalistat:
  • eAD-ilmoituksessa Viinitoimenpiteiden valitsemiseen käytetään valintalistoja (listbox) jotka ovat hyvin ongelmallisia sekä ruudunlukija- että näppäimistökäyttäjille.
  • Useamman valinnan tekeminen valintalistasta vaatii näppäinyhdistelmiä (kuten CTRL tai SHIFT + nuolinäppäimet), joita kaikki selaimet eivät tue.
  • Virhepainallukset, kuten pelkän nuolinäppäimen painaminen, aiheuttaa kaikkien aikaisemmin tehtyjen valintojen menettämisen.
  • Lisää ja Poista painamisesta ei saa palautetta toimintojen onnistumisesta. (WCAG 2.1.1)
 32. Lomakekenttien ryhmittely: Kuljetustiedot vaiheissa käyttäjää pyydetään täyttämään lomakekenttiä, joilla on samoja nimilappuja. Näiden lomakekenttien erot kommunikoidaan näkeville käyttäjille ryhmittelemällä ne otsikoittain, mutta ruudunlukijakäyttäjille ne voivat aiheuttaa ongelmia, sillä ryhmittelyä ei ole tehty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1 ja 3.3.2)
 33. Käyttöohjeet-sivu (WCAG 1.3.1, 2.4.2, 2,4,4 ja 3.1.1):
  • Sivun kieltä ei ole määritelty.
  • Sivun title-elementti on epäselvä.
  • Tiedoston kokoa ei ole liitetty osaksi linkkiä, joten ruudunlukijakäyttäjä ei saa tätä tietoa. 

Kohtuuton rasite

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

 • Valmisteverotuksen Excise Movement and Control System (EMCS) toiminnot siirtyvät vuonna 2022 Verohallinnon OmaVero palveluun. Tässä asiakirjassa kuvatun Excise Movement and Control System järjestelmän käyttö loppuu vuonna 2022.
  • Saavutettavuuslainsäädännön 23.9.2020 tapahtuvan voimaantulon ja Excise Movement and Control System järjestelmän käytön lopettamisen välisen ajan lyhyyden vuoksi järjestelmän päivittäminen saavutettavaksi tuottaisi kohtuuttoman rasitteen. Excise Movement and Control Systems järjestelmää ei tämän vuoksi toistaiseksi päivitetä.
  • Excise Movement and Control System järjestelmän toimenpiteet pystyy tekemään myös paperilla, mikäli järjestelmän saavutettavuuspuutteet estävät Internet-käyttöliittymän kautta tapahtuvan toiminnan. Järjestelmän varamenettelyohjeet löytyvät Verohallinnon vero.fi-sivuilta.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Voit ottaa yhteyttä tämän verkkolomakkeen kautta.

Tämän palvelun saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Verohallinnon valmisteverotus.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Lain ja siirtymäajan puitteissa Verohallinto pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon sisällä palautteen antamisesta viimeistään 23.9.2020 alkaen.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Sivu on viimeksi päivitetty 23.9.2020