Saavutettavuusseloste – Ilmoitus.vero.fi asiointipalvelu

Verohallinto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja asiointipalvelunsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee ilmoitus.vero.fi asiointipalvelua (joka sisältää lähdeverokorttihakemuksen, lähdeverokortin palautushakemuksen ja alustatalouden tiedonantoilmoituksen) ja on päivitetty 22.11.2021. Palvelun saavutettavuus on arvioitu kolmannen osapuolen toimesta ja itsearviointina.

Palvelun saavutettavuuden tila

Ilmoitus.vero.fi asiointipalvelu täyttää Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. 

Palvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 tasojen A & AA kriteerien mukaan)

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 1. PDF-dokumenttien sisältöjen lukujärjestys ei ole ruudunlukijakäyttäjille looginen ja voi aiheuttaa hankaluuksia sisällön ymmärtämisessä. Puutteet pyritään korjaamaan lähitulevaisuudessa. Tarvittaessa voit olla yhteydessä asiakaspalveluun, jos sisällön lukeminen aiheuttaa haasteita. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.2)
 2. Palvelussa on puutteellinen otsikkohierarkia, ja kaikkia visuaalisia otsikoita ei ole merkitty otsikoiksi ohjelmallisesti. Palvelussa käytetään lähinnä otsikkotasoja H1 ja H3. Puutteellinen otsikkohierarkia toistuu myös PDF-dokumenteissa (mm. päätöksissä), esimerkiksi joitain otsikkotasoja puuttuu kokonaan ja osa otsikoista on merkitty H2-tasoksi. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1, 2.4.6)
 3. Ruudunlukija ei kerro sivun lataus-indikaattorin tilaa. Myös muut käyttöhetkellä tapahtuvat dynaamiset muutokset voi jäädä kertomatta käyttäjälle, kuten esimerkiksi hakutulosten lukumäärät, dynaamiset laskennalliset muutokset, tai jos jokin luku pyöristetään ylös tai alas. (WCAG-ohjeistukset kriteeri 4.1.3)
 4. Päivämäärä- ja puhelinnumerokentistä puuttuu ruudunlukijakäyttäjille selkeä ohjeistus tiedon oikeasta muodosta. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 3.3.2)
 5. Modaali-ikkunoiden responsiivisuudessa on vielä korjattavaa: Näyttöä zoomatessa sisältöalue voi jäädä kohtuuttoman pieneksi. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.4.10)
 6. Jotkut tiedot indikoidaan visuaalisesti pelkällä värillä: Joillain lomakkeilla pakollinen tieto on merkitty vain oranssilla värillä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.4.1)
 7. Muutaman toiminnallisuuden kohdistimen näkyvyys ei ole riittävällä tasolla. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.7)
 8. Näppäimistöselausta käyttämällä sivun kohdistus saattaa hypätä sivun ylälaitaan esimerkiksi, kun taulukoista poistaa rivin, Kohdistus ei myöskään aina siirry sivun alkuun, kun siirrytään sivulta toiselle. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 3.2.2, 2.4.3)
 9. Näppäimistökäytön konventioista poiketen välilehtien näppäimistönavigaatio toimii nuolinäppäimien sijaan vaihto-näppäimellä (tab). Tämä luo poikkeuksia sivujen kohdistusjärjestykseen. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.3)
 10. Näppäimistökäytössä kohdistusjärjestykseen voi sisältyä kohtia, jotka eivät ole interaktiivisia. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.3)
 11. Apulinkkien kautta avautuvien ikkunoiden sisältö ei ole mukana sivun kohdistusjärjestyksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että ikkunoiden sisällössä olevat linkit tai sulje-painike eivät ole käytettävissä näppäimistöllä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.1.1)
 12. Ruudunlukija ei automaattisesti lue tilasta kertovia vahvistusviestejä, jotka tulevat visuaalisesti näkyviin, kun esimerkiksi ilmoitus tai hakemus on lähetetty, tai tallennetaan keskeneräisenä. Ruudunlukija ei myöskään kaikilla ilmoituksilla lue automaattisesti virheviestejä tai ohjeita, jotka visuaalisesti tulevat näkyviin, jos on syöttänyt väärän tiedon kenttään. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 4.1.3)
 13. Asiointipalvelusta löytyy muutamista kohdista linkkejä ja painikkeita, joiden ohjelmallinen ja visuaalinen esitystapa eivät vastaa toisiaan. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 4.1.2)
 14. Osaa asiointipalvelun toiminnoista ei ole nimetty ohjelmallisesti riittävän kattavasti, jolloin esimerkiksi ruudunlukijakäyttäjän voi olla haastava tietää, mihin asiaan toiminto liittyy. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1)
 15. Etusivun Toiminnot-osiossa käytetään taulukkorakennetta ulkoasun toteutuksessa, ja tämä vaikeuttaa merkityksen ymmärrettävyyttä ruudunlukijakäytössä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1)
 16. Jostain toiminnoista puuttuu kuvaava nimilappu, kuten esimerkiksi taulukoiden sisällä olevista valintapainikkeista. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 3.3.2)
 17. Joidenkin näkymien linkeissä ja painikkeissa on väärä kohdistusjärjestys verrattuna sisällön järjestykseen. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.3)
 18. Ruudunlukijakäyttäjille voi ilmetä joitain synkronointiongelmia, jos he ensiksi lukevat sivun ja sen jälkeen navigoivat interaktiiviseen elementtiin. Sivun kohdistus ei välttämättä toimi oikein, ja kohdistus siirtyy väärään kohtaan, kun ruudunlukijan (NVDA) vaihtaa selaustilasta kohdistustilaan. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.3)
 19. Asiointipalvelun hakutoiminnallisuuksissa on saavutettavuuspuutteita ruudunlukijakäytössä: Hakutulosten lukumäärää ei kerrota automaattisesti (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 4.1.3) ja kohdistus jää hakukenttään haun suorittamisen jälkeen. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.3)
 20. Päivämääräkenttien kalenterikomponentti ei ole kaikilta osin käytettävissä näppäimistöllä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.1.1)
 21. Asiointipalvelusta löytyy joitakin kohtia, joissa välistetty teksti ei asetu kokonaan näkyville. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.4.12)

Palvelun nykyisten saavutettavuuspuutteiden korjauksia tehdään vuoden 2022 aikana.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Voit ottaa yhteyttä tämän verkkolomakkeen kautta.

Ilmoitus.vero.fi asiointipalvelun saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa asiointipalvelun kehittämistiimi.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Lain ja siirtymäajan puitteissa Verohallinto pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon sisällä palautteen antamisesta.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö