Saavutettavuusseloste – Ilmoitus.vero.fi asiointipalvelu

Verohallinto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja asiointipalvelunsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee ilmoitus.vero.fi asiointipalvelua (joka sisältää lähdeverokorttihakemuksen, lähdeverokortin palautushakemuksen ja alustatalouden tiedonantoilmoituksen) ja on laadittu 24.11.2020. Palvelun saavutettavuus on arvioitu kolmannen osapuolen toimesta ja itsearviointina.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Ilmoitus.vero.fi asiointipalvelu täyttää Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset tai vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 tasojen A & AA kriteerien mukaan)

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 1. Asiointipalvelusta saatavien PDF-dokumenttien sisältöjen lukujärjestys ei ole ruudunlukijakäyttäjille looginen ja voi aiheuttaa hankaluuksia sisällön ymmärtämisessä. Puutteet pyritään korjaamaan lähitulevaisuudessa. Tarvittaessa voit olla yhteydessä asiakaspalveluun, jos sisällön lukeminen aiheuttaa haasteita. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.2)
 2. Asiointipalvelussa on puutteellinen otsikkohierarkia. Palvelussa käytetään lähinnä otsikkotasoa H1 ja H3. Puutteellinen otsikkohierarkia toistuu myös PDF-dokumenteissa, esimerkiksi joitain otsikkotasoja puuttuu kokonaan ja osa otsikoista on merkitty H2-tasoksi. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1, 2.4.6)
 3. Asiointipalvelun valintapainikkeiden (radio button) yhteydessä ruudunlukija lukee koodia, joka liittyy painikkeen tyyliasetuksiin. Tämä voi vaikeuttaa valintapainikkeen sisällön hahmottamista. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 4.1.1, 4.1.2).
 4. Ruudunlukija ei lue sivujen otsikoita (page title), jolloin dynaamiset muutokset, kuten sivun vaihtaminen jää kertomatta käyttäjälle. (WCAG-ohjeistukset kriteeri 4.1.3).
 5. Päivämääräkentistä puuttuu ruudunlukijakäyttäjille selkeä ohjeistus tiedon oikeasta muodosta. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 3.3.2).
 6. Asiointipalvelun sisältö ei tällä hetkellä ole responsiivinen ja sisältöä voi joutua vierittämään myös sivusuunnassa, kun sivua on zoomattu esimerkiksi 200 %. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.4.4, 1.4.10).
 7. Joistain linkeistä puuttuu fokusindikaattori tai fokusindikaattorin kontrasti voi olla heikko, esimerkiksi Huomioitavaa -kohdan linkeistä puuttuu näkyvä fokus. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.7, 1.4.3).
 8. Ilmoitusten tai hakemusten Edellinen -painike ei aina toimi kunnolla, kun ruudunlukija (NVDA) on käytössä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.1.1).
 9. Näppäimistöselausta käyttämällä sivun fokus saattaa hypätä sivun ylälaitaan esimerkiksi, kun avaa linkin Enter-painikkeella. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 3.2.2).
 10. Ruudunlukija ei automaattisesti lue vahvistusviestiä, joka visuaalisesti tulee näkyviin, kun esimerkiksi ilmoitus tai hakemus on lähetetty. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 4.1.3).
 11. Näppäimistökäytön konventioista poiketen, valintapainikkeiden (radiobutton) ja välilehtien näppäimistönavigaatio toimii nuolinäppäimien sijaan vaihto-näppäimellä (tab). Tämä luo poikkeuksia sivujen kohdistusjärjestykseen. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.3).
 12. Osa asiointipalvelun painikkeista ovat visuaalisesti painikkeita, mutta semanttisesti linkkejä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 4.1.2).
 13. Ruudunlukija voi satunnaisesti lukea valintalistojen tietoja selatessa "Valittu/Ei valittu", vaikka sen tulisi kertoa systemaattisesti, milloin joku tietty valinta on valittu. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 4.1.2).
 14. Osa asiointipalvelun painikkeista eivät ole ohjelmallisesti ryhmitelty oikein, jolloin voi olla haastava tietää, mikä painike tai kenttä liittyy mihinkin kysymykseen tai asiaan. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1).
 15. Asiointipalvelun käyttöliittymässä käytetään runsaasti taulukkorakennetta ulkoasun toteutuksessa, ja tämä vaikeuttaa ruudunlukijan esitystavalla merkityksen ymmärrettävyyttä useissa kohdissa. Visuaalisessa esitystavassa kyseiset taulukkorakenteet eivät välity, eivätkä vaikuta vastaavalla tavalla ymmärrettävyyteen, mutta ne tuovat saavutettavuushaasteen sisällön mukautumisessa ruudunlukijan esitystapaan. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1)

Saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan lähitulevaisuudessa asiointipalvelun tulevissa versiopäivityksissä. 

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Voit ottaa yhteyttä tämän verkkolomakkeen kautta.

Ilmoitus.vero.fi asiointipalvelun saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa asiointipalvelun kehittämistiimi.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Lain ja siirtymäajan puitteissa Verohallinto pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon sisällä palautteen antamisesta viimeistään 23.9.2020 alkaen.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö