Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Mitä veroasioita voi hoitaa OmaVerossa?

Voit hoitaa lähes kaikki veroasiat OmaVerossa.

Henkilöasiakkaan veroasiat

OmaVerossa voit henkilöasiakkaana

 • hakea verokortin ja tehdä muutosverokortin
 • tarkistaa esitäytetyn veroilmoituksen ja täydentää sitä
 • ilmoittaa tilinumeron
 • tarkistaa jäännösveron ja veronpalautuksen määrän, tarkistaa maksutiedot ja maksaa jäännösveron
 • tehdä kiinteistöveroilmoituksen
 • antaa lahjaveroilmoituksen ja maksaa lahjaveron
 • hoitaa perintöveroon liittyvät asiat
 • ilmoittaa ja maksaa varainsiirtoveron
 • hakea ennakkoratkaisua tuloverosta, oma-aloitteisista veroista ja lahjaverosta
 • tehdä ajoneuvon käyttöönottoilmoituksen ja antaa autoveroilmoituksen
 • tehdä oikaisuvaatimuksen
 • vastata selvityspyyntöihin
 • tehdä valmisteveroilmoitukset
 • kysyä neuvoa veroasioissa (Valitse välilehti Yhteydenpito ja sen jälkeen kohdasta Viestit linkki Avaa viestit.).

Yritysasiakkaan veroasiat

Yritysasiakkaana voit hoitaa OmaVerossa nämä asiat:

 • Ennakkovero − voit
  • hakea tai muuttaa ennakkoveroa tai hakea lisäennakkoa
  • hakea muutosta ennakkoveron eräkausiin.
 • Veroilmoitus, tuloverot − voit
  • antaa tuloveroilmoituksen
  • hakea lisäaikaa veroilmoituksen antamiseen
  • hakea poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseen.
 • Arvonlisävero ja muut oma-aloitteiset verot − voit
  • antaa ilmoituksen arvonlisäverosta ja muista oma-aloitteisista veroista
  • hakea kirjallista ohjausta arvonlisäverosta
  • hakea arvonlisäveron palautusta toisesta EU-maasta
  • ilmoittaa arvonlisäveron erityisjärjestelmän tietoja.
 • Voit
  • lukea Verohallinnon lähettämiä kirjeitä ja päätöksiä
  • vastata selvityspyyntöihin
  • tarkistaa yhteenvedosta erittelyn verokauden veroista, maksuista ja palautuksista sekä verojen maksutilanteesta kauden lopussa
  • kysyä neuvoa veroasioissa (Valitse välilehti Yhteydenpito ja sen jälkeen kohdasta Viestit linkki Avaa viestit.).
 • Verojen tilanne ja tapahtumat − voit
  • tarkistaa erääntyvien verojen määrän etusivulta
  • etsiä verokauden tapahtumia tapahtumahaun avulla.
 • Maksaminen − voit
  • tarkistaa maksuyhteystiedot tai siirtyä suoraan maksamaan
  • nähdä tietoja maksujen ja palautusten käytöstä
  • tehdä maksujärjestelypyynnön.
 • Autovero − voit esimerkiksi
  • tehdä ajoneuvon käyttöönottoilmoituksen
  • antaa autoveroilmoituksen. 
 • Valmisteverot − voit esimerkiksi
  • ilmoittaa ja maksaa valmisteverot
  • laittaa vireille mm. valmisteverolupa-asiat ja rekisteröitymiset.
 • Muut veroasiat − voit
  • antaa rakentamisilmoituksen
  • merkitä veronumeron veronumerorekisteriin
  • tilata verovelkatodistuksen
  • tehdä oikaisuvaatimuksen.
Sivu on viimeksi päivitetty 14.8.2023