Mitä jos en pystynyt antamaan veroilmoitusta OmaVerossa ajoissa (määräpäivä 2.4.)?

OmaVerossa oli viikolla 14 erittäin suuria kävijämääriä ja palvelussa oli siksi hetkellistä hitautta etenkin lounasaikaan. OmaVeron kapasiteettia lisättiin. Kapasiteetin lisäämistoimet saattoivat näkyä OmaVerossa olevalle asiakkaalle häiriönä keskiviikkona 1.4. klo 18.00–20.00.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien, maatalouden sekä avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden veroilmoitusten määräpäivä oli torstaina 2.4. Sama määräpäivä koski myös liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä maataloudenharjoittajien puolisoita. Jos et pystynyt teknisten häiriöiden takia antamaan veroilmoitustasi ajoissa, ohjeena oli antaa se heti kun voit. Jos jätit veroilmoituksesi viimeistään maanantaina 6.4., sinulle ei tule myöhästymisseuraamuksia. Sinun ei tarvitse tästä syystä olla yhteydessä Verohallintoon.

(Päivitetty 7.4.2020)