Valtakirjan luominen asianhoitajastatuksella

Saatuaan ilmoituksen asianhoitajastatuksen (Katso - asianhoitaja) myöntämisestä asianhoitajan Katso-pääkäyttäjä voi luoda Excel-taulukon avulla usealle päämiehelleen sähköisen asioinnin valtakirjan.

Valtakirjan luomisen vaiheet on kuvattu ohjeessa Sähköisen asioinnin valtakirjan luominen taulukkoajolla (pdf)

Valtakirjan luomisessa käytetään apuna Excel-taulukkoa (Päämiestaulukko). Taulukon mukana on täyttöohje. Tiedoston nimen voit vaihtaa haluamaksesi.

Päämiestaulukko sähköisen asioinnin valtakirjan luomiseksi Katso-palvelussa (xlsx)

Jos päämiehen edustajien nimenkirjoitusoikeus on usealla henkilöllä yhdessä, arvioi asianhoitaja, tuleeko valtakirjan hyväksyjiksi merkitä kaikki nämä henkilöt. Tarvittaessa asianhoitajan tulee neuvotella asiasta päämiehen kanssa.