Katso-tunnistus – yritysten sähköinen tunnistautuminen ja valtuuttaminen

Katso-tunnisteella voit tunnistautua yrityksen edustajana viranomaisten sähköisiin palveluihin, esimerkiksi OmaVero-palveluun. Yritysten lisäksi Katso-tunnistetta voivat käyttää yhtymät, julkiset organisaatiot (esimerkiksi kunnat) ja kuolinpesät.

Siirry Katso-palveluun

Näin perustat Katso-tunnisteen.

Katso-tunnisteen avulla voit myös valtuuttaa asianhoitajan, esimerkiksi tilitoimiston, asioimaan puolestasi. Vaihtoehtona on sähköisen asioinnin valtakirja.

Näin valtuutat toisen asioimaan puolestasi.

Mikä on Katso-tunniste?

Katso-tunnisteen tarvitset, kun haluat tunnistautua viranomaisten sähköisiin palveluihin. Katso-tunniste on niin sanottu vahva tunniste, eli se sisältää käyttäjätunnuksen, salasanan ja kertakäyttösalasanan. Tunniste on maksuton.

Katso-tunnisteita on kahdenlaisia

  • Katso-tunniste  
  • Katso-alitunniste.

Tunnisteita, niiden käyttöä ja tunnisteisiin liittyviä tietoja hallinnoidaan Katso-palvelussa.

Sinulla voi olla vain yksi Katso-tunniste, mutta voit toimia samalla tunnisteella useamman organisaation puolesta.

Yhdellä organisaatiolla voi olla useita Katso-pääkäyttäjiä, Katso-rinnakkaispääkäyttäjiä ja muissa rooleissa toimivia käyttäjiä.

Mikä on Katso-palvelu?

Katso-tunnistus on Väestörekisterikeskuksen tarjoama, yrityksiä varten luotu tapa tunnistautua viranomaisten sähköisiin palveluihin.

Katso-palvelussa voit hallinnoida Katso-tunnistettasi, esimerkiksi vaihtaa salasanan tai tulostaa salasanalistan. Pääkäyttäjänä voit myös muodostaa työntekijöillesi Katso-alitunnisteita ja hallinnoida niitä.

Katso-palvelussa voit myöntää ja vastaanottaa valtuutuksia.

Ohjeet Katso-palvelun käyttöön

Katso-ohjeet

Katso-ohjeet ulkomaisille toimijoille

Tukea Katso-palvelun käyttöön

Katso-palvelunumero: 029 497 040

Katso-palvelu (Vastauspankki)

Katso-asiakasrekisteröintipisteet