02. Tuotteiden lähettäminen

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden (Alkoholi ja alkoholijuomat, valmistettu tupakka ja nestemäiset energiatuotteet) väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtuvissa siirroissa on käytettävä sähköistä tietokoneistettua Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelua eli EMCS-palvelua.

Tuotteiden siirron katsotaan tapahtuneen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä vain, jos siirto on tapahtunut sähköistä hallinnollista saateasiakirjaa (e-AD) käyttäen.

Tuotteita lähettävän valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn lähettäjän on käytettävä sähköistä hallinnollista saateasiakirjaa (e-AD), jonka lähettäjä laatii EMCS-palvelussa. e-AD:n saa laatia seitsemän päivää ennen kuljetuksen alkamista. Sekä tuotteiden lähettäjän että tuotteiden vastaanottajaksi merkityn tahon valmisteverolupien voimassa olevat tiedot tarkistetaan sähköisesti lähettäjän laatimasta e-AD-luonnoksesta; jos tiedot ovat oikein, järjestelmä antaa e-AD:lle yksilöivän hallinnollisen viitekoodin eli ARC-koodin.

Matka-aika

Todellinen matkaan käytettävä siirtoaika on merkattava e-AD:lle. Maksimimatka-aika määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti:

Maksimi matka-ajat eri kuljetusmuodoille
Kuljetusmuoto Maksimi matka-aika
Muu 45 päivää
Merikuljetus 45 päivää
Rautatiekuljetus 35 päivää
Maantiekuljetus 35 päivää
Ilmakuljetus 20 päivää
Postilähetykset 30 päivää
Kiinteät kuljetuslaitteet 15 päivää
Sisävesikuljetukset 35 päivää

ARC-koodin on oltava valmisteveron alaisten tuotteiden kuljetuksen mukana, esim. paperituloste e-AD:stä tai muu kaupallinen asiakirja, jossa ARC-koodi on mainittu selkeästi. Em. asiakirja on voitava pyydettäessä esittää toimivaltaiselle viranomaiselle koko väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtuvan siirron ajan.

EMCS-palvelu välittää e-AD:n sähköisesti tuotteiden vastaanottajalle. Vastaanottajan on annettava viipymättä tai viimeistään viiden arkipäivän kuluttua siirron päättymisestä tuotteiden vastaanottoraportti EMCS-palvelussa.

Siirrot verottomien varastojen välillä Suomen alueella

Suomen alueella sijaitsevien verottomien varastojen välillä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtuvissa siirroissa EMCS-palvelun käyttö on vapaaehtoista.

EMCS-palvelun sijasta on mahdollista käyttää valmisteverotuslain 66 §:ssä säädettyä yksinkertaistettua menettelyä.

Yksinkertaistetusta menettelystä on kerrottu tarkemmin EMCS-asiakasohjeessa:

Kansallisen valmisteveron alaisten tuotteiden siirrot Suomen sisällä tai toiseen jäsenmaahan

Siirrettäessä kansallisen valmisteveron alaisia tuotteita verottomien varastojen välillä Suomen sisällä (mm. virvoitusjuomat, voiteluöljyt ja -valmisteet), noudatetaan myös valmisteverotuslain 66 §:ssä tarkoitettua yksinkertaistettua menettelyä. 

Siirrettäessä kansallisen valmisteveron alaisia tuotteita toiseen jäsenmaahan, noudatetaan soveltuvin osin valmisteverotuslain 66 §:n mukaistettua yksinkertaistettua menettelyä. Vastaanottajalla ei tässä tapauksessa ole valmisteveronumeroa ja lähettäjän on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan Verohallinnolle, että tuotteet on vastaanotettu toisessa jäsenmaassa, esim. kuitattu rahtikirja.

EMCS-tuki

Puh. 029 497 154 (ma–pe, klo 9–16.15, heinäkuu 9–15)
Sähköposti: emcs(a)vero.fi

Tullin Sähköinen palvelukeskus (Verohallinnon virka-ajan ulkopuolella)
Puh. 029 552 07