Verohallinnon vuosi 2019 – Luvut

Kertymät

Keräämiemme verojen nettokertymät olivat yhteensä 70 360 miljoonaa euroa. Tutustu tarkemmin: Verotulojen kehitys

Asiakasmäärät

Huolehdimme seuraavien asiakkaiden palveluista:

Asiakkaat_FI uusi.png

Asiakkaiden palvelukanavat

Verohallinnon verkkopalveluiden asiakasmäärä kasvoi edelleen vuonna 2019. Vero.fi -sivuilla käynnit ovat lisääntyneet ja ratkaisimme esimerkiksi chatissa yli 314 000 verokysymystä (ed.v. 290 000). Chat avattiin huhtikuussa 2015.Asiointi_FI.png

Muutosverokorttien lukumäärät

Muutosverokorteista tehtiin OmaVerossa jo yli 70%. OmaVerosta verokortin saa näppärästi ja nopeasti sähköisessä muodossa. 

Esitäytettyjen veroilmoitusten palautusprosentit

81 % veroilmoitustaan täydentäneistä teki muutokset OmaVerossa. Kasvua sähköisen palvelun käytössä oli huikeat 20 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.

Sosiaalinen media

Vuonna 2019 Verohallinnon sosiaalisen median kanavien yleisö kasvoi yli 25 000 uudella seuraajalla. Prosenteissa kasvu oli 55 %. Eniten kasvoi Instagram, + 96 %. 

Verohallinnon henkilömäärän kehitys

Henkilötyövuosien toteuma oli 5 127 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien määrä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna.Henkilosto_FI.png

Verohallinnon henkilöstön keski-iän kehitys

Henkilöstön keski-ikä oli 47,3 vuotta. Keski-ikä on alentunut vuodesta 2013 alkaen.

Verohallinnon työtyytyväisyysindeksi

Koko organisaation työtyytyväisyyden kokonaisindeksi jatkoi edelleen nousuaan ollen nyt 3,64.Viihtyvyys_FI.png

Talous

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös ja varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot löytyvät vero.fi-sivuilta: Verohallinnon tulosohjausasiakirjat.