Verohallinnon vuosi 2018 – Palvelumme

Tavoitteenamme on lisätä sidosryhmiltä saatavien tietojen määrää ja sähköistä tiedonkeruuta. Otimme käyttöön uusia työvälineitä ja tuotimme uusia sähköisiä palveluja. Verkkopalveluidemme asiakasmäärä kasvoi ja vastaavasti asiakaskäyntien määrä väheni hieman edellisestä vuodesta.

OmaVero mahdollistaa sähköisen veroasioinnin

OmaVerossa voi nähdä ja hoitaa valtaosan veroasioista. Palvelu avautui henkilöasiakkaille laajemmin marraskuussa 2018. 

Tulorekisteri kärkihanke

Tulorekisteri on kärkihanke julkisten palveluiden digitalisoinnissa. Tulorekisterin ensimmäinen käyttöönotto oli 1.1.2019. 

Uusia tehtäviä Verohallinnolle

Valmisteverotus, autoverotus ja maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi Verohallinnon hoidettavaksi.

Instagram kasvoi somekanavista eniten

Vuonna 2018 Verohallinnon sosiaalisen median kanavien yleisö kasvoi yli 18 000 uudella seuraajalla. 

Muut sisällöt

OmaVero mahdollistaa sähköisen veroasioinnin

OmaVero -palvelussa voi nähdä ja hoitaa valtaosan veroasioista. Palvelu aukesi henkilöasiakkaille laajemmin marraskuussa 2018, kun se korvasi Verohallinnon Verokortti verkossa ja Veroilmoitus verkossa -palvelut. Aikaisemmin henkilöasiakkaat olivat voineet ilmoittaa OmaVerossa vain tilinumeron ja hoitaa lahjaveron ilmoittamisen ja maksamisen.

Nyt OmaVerossa voi tehdä verokortin, täydentää veroilmoituksen tietoja sekä katsoa veronpalautuksen ja jäännösveron maksutietoja, maksaa veroja, hoitaa yrityksen veroasioita. Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt ovat hoitaneet veroasiat OmaVerossa jo parin vuoden ajan.

OmaVero mahdollistaa sähköisen asioinnin sekä henkilöasiakkaille että yrityksille ja yhteisöille. Ottamalla käyttöön Suomi.fi-viestit henkilöasiakas voi luopua kokonaan paperipostista ja tieto uusista veroasioista, kuten OmaVerosta löytyvistä kirjeistä ja päätöksistä tulee heti omaan sähköpostiin.

Yhteisöt voivat tehdä valinnan paperittomasta veroasioinnista OmaVerossa. Verkkoasioinnissa on asiakkaalle useita etuja. Palvelu on auki ympäri vuorokauden, jonoja ei ole, paperit eivät ole hukassa, eikä postin kulkuun kulu aikaa.

Yhteiskunnalle sähköinen asiointi tuo myös säästöjä. Esimerkiksi verokortin teko verkossa on seitsemän kertaa halvempaa kuin verokortin hakeminen verotoimistosta.

OmaVeron kehittäminen jatkuu ja lähivuosina palvelussa voi myös esimerkiksi ilmoittaa kiinteistötietoja, ilmoittaa tai maksaa varainsiirtoveron tai autoveron tai toimittaa perukirjan.

Tulorekisteri kärkihanke

Tulorekisterijärjestelmän toteutus eteni vuoden 2018 aikana ja ensimmäinen käyttöönotto oli 1.1.2019. Tulorekisteri on nykyhallituksen kärkihanke julkisten palveluiden digitalisoinnissa ja sen toteutuksesta vastaa Verohallinto.

Tulorekisteriä rakennettiin laajassa yhteistyössä eri viranomaisten, ohjelmistotalojen, etujärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Tulorekisteri on kansallinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustulotiedot. Tulorekisteri on digiajan viranomaispalvelu, jossa tieto virtaa automaattisesti yritysten ja kansalaisten toimittamina eri viranomaisille reaaliaikaisesti.

Tulorekisterin ylläpitäminen ja kehittäminen on uusi tehtävä Verohallinnolle. Toimintaa varten perustettiin Tulorekisteriyksikkö alkuvuodesta 2018. Tulorekisteri laajenee etuus- ja eläketietoihin vuonna 2020.

Uusia tehtäviä

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman veropoliittisen linjauksen mukaan ns. Veto-hankkeen tehtävänä oli siirtää valmisteverotus, autoverotus ja maahantuonnin arvonlisäverotus hallitusti Tullilta Verohallinnon hoidettavaksi. Siirron tavoitteena on kustannus- ja resurssihyötyjen saavuttaminen ja yritysten hallinnollisen taakan pienentäminen.

Tavoitteen toteuttamiseksi valtiovarainministeriö asetti vuonna 2015 hankeen ajalle 4.9.2015–28.2.2018.

Hanke on viety loppuun suunnitellulla tavalla ja valmisteverotus, autoverotus ja maahantuonnin arvonlisäverotus on siirretty hallitusti Verohallinnon hoidettavaksi.

Menettelykäytäntöjen uudistaminen jatkuu

Hanke, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa valmiste- ja autoverotuksen menettelyitä mahdollisuuksien mukaan muiden Verohallinnon verotusmenettelyiden kanssa, perustettiin vuonna 2018. Yhdenmukaistamisella tavoitellaan sähköisen asioinnin lisäämistä, verovelvollisten hallinnollisen taakan vähentämistä sekä virkailijatyön helpottamista.

Asiakkaille menettelyjen yhdenmukaistaminen näkyy siten, että valmiste- ja autoverotuksen sähköiset palvelut siirtyvät OmaVeroon. Uudistaminen on jatkoa ns. Veto-hankkeelle, jossa valmiste- ja autoverotuksen toimittaminen siirrettiin Tullilta Verohallinnolle.

Asiakaspalvelua kehitetään jatkuvasti

Seuraamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti. Vuonna 2018 asiakkaiden tyytyväisyys Verohallinnon palveluihin oli hyvällä tasolla: 85 prosenttia asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa puhelinpalveluun.

Vahvuuksiksemme asiakkaamme nimesivät persoonallisen ja luontevan tavan kohdata asiakas sekä aidon kiinnostuksen ja halun ratkaista asiakkaan asia yhdessä. Tavoitteemme onkin, että asiakas onnistuu veroasioiden hoidossaan ja että hän maksaa veronsa mielellään.

Suurimmalle osalle veroilmoituksen saajista riitti pelkkä tietojen tarkistaminen

Esitäytettyä veroilmoitusta täydensi tänä vuonna 1,45 miljoonaa suomalaista. Yli 60 prosenttia täydennyksistä tehtiin verkossa. Lähes neljälle miljoonalle veroilmoituksen saajalle riitti pelkkä tietojen tarkistaminen, eikä heidän tarvinnut tehdä muutoksia lainkaan.

Verkossa palautettujen veroilmoitusten määrä on kasvanut huimasti viimeisen 10 vuoden aikana. Vuonna 2007 noin 145 000 ilmoittajaa teki täydennykset verkossa. Tänä vuonna vastaava luku oli jo lähes 900 000. Aktiivisimpia verkkoilmoittajia ovat 25–40 -vuotiaat, joista jo yli 80 % tekee täydennykset verkossa.

Verkkoseminaarit ovat yhä suositumpia

Järjestimme asiakkaille viime vuonna 24 verkkoseminaaria ajankohtaisista aiheista. Yhdessä verkkoseminaarissa oli parhaimmillaan useita tuhansia osallistuja. Verkkoseminaareja järjestetään erilaisille kohderyhmille, kuten tilitoimistoille, työnantajille, uusille yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille sekä kansainvälisille toimijoille. Osallistujat voivat kysyä verkkoseminaarin aikana chatissa kysymyksiä, joihin Verohallinnon asiantuntijat vastaavat. Kaikkien verkkoseminaarien tallenteet julkaistaan Verohallinnon Youtube-kanavalla ja Vero.fi:ssä.

Verohallinnon Instagram kasvoi somekanavista eniten

Vuonna 2018 Verohallinnon sosiaalisen median kanavien yleisö kasvoi yli 18 000 uudella seuraajalla. Prosenteissa kasvu oli 70 %. Eniten kasvoi uudelleen konseptoitu Instagram, jonne saatiin lähes 6000 (+390 %) uutta seuraajaa. LinkedIn lähes tuplasi seuraajamääränsä.

Vuoden 2018 aikana Verohallinnon Facebook-, Twitter-, LinkedIn- ja Instagram-kanavien yhteenlaskettu ansaitun median arvo oli 373 500 € (+10 %). Eniten kasvoivat LinkedIn ja Instagram. Facebookin kautta ansaittu arvo puolestaan kääntyi laskuun.

Uusina kanavina aloittivat tulorekisterin Facebook- ja Twitter-tilit sekä Kelan kanssa yhteinen MeKorhoset-Facebook-sivu. Snapchatin päivittämisestä luovuttiin.

Kaikkiaan sisältöjä julkaistiin eri kanavissa 2100 kappaletta. Uusia videoita julkaistiin YouTubessa 174. Videoita katseltiin yli puoli miljoonaa kertaa. Eniten katsottiin verokortti verkosta -ohjevideota.

Vuoden parhaita somesisältöjä olivat verotusaiheiset ASMR-kuiskailuvideot (Facebook), taiteilija Banksysta inspiroitunut silputtu sivutuloverokortti (Instagram) ja asiakaspalvelun sinkkukysely (Twitter). Myös useat OmaVero-palveluun liittyvät sisällöt toimivat erittäin hyvin.

Lue lisää: Verohallinnon sosiaalisen median kanavat