Verohallinnon vuosi 2018 – Luvut

Kertymät

Keräämiemme verojen nettokertymät olivat yhteensä 68 581 miljoonaa euroa. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot. Tutustu tarkemmin: Verotulojen kehitys

Asiakasmäärät

Huolehdimme seuraavien asiakkaiden palveluista:

Asiakkaiden palvelukanavat

Verohallinnon verkkopalveluiden asiakasmäärä kasvoi edelleen vuonna 2018. Vero.fi -sivuilla käynnit ovat lisääntyneet ja ratkaisimme esimerkiksi chatissa yli 290 000 verokysymystä (ed.v. 270 000). Chat avattiin huhtikuussa 2015.

Muutosverokorttien lukumäärät

Verokortti verkossa -palvelun käyttöaste oli 64,2 % kaikista verokorttimuutoksista.

Esitäytettyjen veroilmoitusten palautusprosentit

Noin 1 450 000 henkilöasiakkaista teki muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseen. Näistä veroilmoitusverkossa -palvelua käytti noin 890 000 eli 61 %, mikä on neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2017.

Sosiaalinen media

Vuonna 2018 Verohallinnon sosiaalisen median kanavien yleisö kasvoi yli 18 000 uudella seuraajalla. Prosenteissa kasvu oli 70 %. Eniten kasvoi uudelleen konseptoitu Instagram, jonne saatiin lähes 6000 (+390 %) uutta seuraajaa. Linkedin lähes tuplasi seuraajamääränsä.

Verohallinnon henkilömäärän kehitys

Henkilötyövuosien toteuma oli 4 978 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien määrä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Verohallinnon henkilöstön keski-iän kehitys

Henkilöstön keski-ikä oli 47,9 vuotta. Keski-ikä on alentunut vuodesta 2013 alkaen.

Verohallinnon työtyytyväisyysindeksi

Koko organisaation työtyytyväisyyden kokonaisindeksi jatkoi edelleen nousuaan ollen nyt 3,63.

Talous

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös ja varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot löytyvät vero.fi-sivuilta: Verohallinnon tulosohjausasiakirjat.