Verohallinnon vuosi 2018 – Henkilöstö

Vuonna 2018 tehtiin organisaatiomuutoksia ja suurin verotusjärjestelmäuudistuksen käyttöönotto. Muutokset koskettivat isoa määrää henkilöstöstä. Huolimatta merkittävistä muutoksista työtyytyväisyys säilyi edellisvuoteen nähden hyvällä tasolla. Etätyön tekeminen lisääntyi runsaasti. Etätyötä tekee lähes 2/3 -osaa verohallintolaisista.

Hallitusohjelman johtamiseen ja kokeilukulttuuriin liittyviä kärkihankkeita on edistetty kehittämällä johtamiskulttuuria, lisäämällä luottamusta ja vuorovaikutusta sekä hyödyntämällä kokeiluja ja ketterää uudistumista tuloksellisuuden parantamiseksi.

Osaamisesta pidettiin huolta

Toiminnan kehittyessä henkilöstön osaamisesta pidettiin huolta ja sitä kehitettiin monin eri tavoin.

Työtyytyväisyyskysely antaa pohjan työelämän kehittämiseen

Lähes 4000 verohallintolaista arvioi työelämänsä laatuaan. VMBaro- Valtion henkilöstötutkimuskyselyn vastausprosentti oli 78.

Yhteiskuntavastuu tarkoittaa konkreettisia tekoja

Taloudellisen vastuun osalta lisäsimme tuottavuutta ja taloudellisuutta, vähensimme asiakkaiden hallinnollista taakkaa sekä kehitimme suunnittelu- ja seurantajärjestelmiä.

Osaamisesta pidettiin huolta

Toiminnan kehittyessä henkilöstön osaamisesta pidettiin huolta ja sitä kehitettiin monin eri tavoin.

Valmistauduimme robotiikan, automatisoinnin ja työn muuttumiseen panostamalla strategiseen henkilöstösuunnitteluun ja sen pohjalta tehtävään osaamisen kehittämiseen ja laajentamiseen.

Verotusjärjestelmää uudistavan Valmis-hankkeen kehittäessä toimintaa huolehdittiin henkilöstön osaamisesta monin eri tavoin. Opimme yhä enemmän työssä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Kehitimme työssä oppimisen keinoja ja osallistamisen välineitä ja edistimme mahdollisuuksia verkostoissa tapahtuvaan oppimiseen.

Työtyytyväsisyyskysely antaa pohjan työelämän kehittämiseen

Lähes 4000 verohallintolaista arvioi työelämänsä laatuaan. VMBaro- Valtion henkilöstötutkimuskyselyn vastausprosentti oli 78.

Koko Verohallinnon keskiarvoja tarkastellen tulokset olivat lähes identtiset vuoden 2017 tuloksiin verrattuna. Työtyytyväisyysindeksi nousi 3,62:sta 3,63:een.

Henkilöstön työtyytyväisyys antaa hyvän pohjan työelämän kehittämiseen. 

Yhteiskuntavastuu tarkoittaa konkreettisia tekoja

Taloudellisen vastuun osalta lisäsimme tuottavuutta ja taloudellisuutta, vähensimme asiakkaiden hallinnollista taakkaa sekä kehitimme suunnittelu- ja seurantajärjestelmiä.

Sosiaalisesta vastuusta huolehdimme kohtelemalla asiakkaita ja henkilöstöä tasapuolisesti sekä kehittämällä työhyvinvointia sekä terveysjohtamisen menettelyitä.

Ympäristövastuun osalta jatkoimme WWF:n Green Office -ohjelman toteutusta, jonka tavoitteena on organisaation ympäristökuormituksen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hidastaminen. Matkustuksen ympäristökuormitus lisääntyi jonkin verran kasvaneen lento- ja junamatkustuksen takia. Paperin käyttö oli edellisvuoden tasoa, kuitenkin esimerkiksi kirjepostituksien määrät vähentyivät noin 6 miljoonalla kappaleella eli 28,4 %. Painettujen lomakkeiden kg määrässä tapahtui myös vähennystä yhteensä noin 100 000 kg.

Sähkön- ja lämmönkulutuksen kWh määrät pysyivät lähes ennallaan, mutta energiankulutuksen hiilidioksidipäästöjen määrässä oli pienoista kasvua.