Osaaminen

Verohallinto on uudistumiskykyinen organisaatio, joka vahvistaa henkilöstönsä ammattitaitoa ja osaamista suunnitelmallisesti. Meillä tuetaan henkilöstön kouluttautumista, jotta kaikilla työntekijöillä varmasti on omaan työhön tarvittava riittävä osaaminen. Verohallintolaisten urasuunnittelu on kiinteässä yhteydessä tulevaisuuden osaamiseen ja organisaation kehittämistarpeisiin. Haluamme että meillä työskentelee ammattitaitoisia ihmisiä, jotka itseään kehittämällä kehittävät koko Verohallinnon toimintaa.

Verohallinnossa opiskelua tuetaan yhdenmukaisin pelisäännöin. Tuen edellytyksenä on, että opiskelu liittyy työntekijän olemassa oleviin tai tuleviin työtehtäviin. Opiskeluun hakeutumisen lähtökohtana on esimiehen kanssa kehityskeskustelussa laadittu henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

Koulutuksesta suurin osa on sisäistä koulutusta, mutta osaamistaan voi kehittää myös työssä oppimalla tai esimerkiksi henkilökierrolla joko Verohallinnossa tai sen ulkopuolella.