Verotuksen julkiset tiedot/henkilöasiakkaat; verovuosittain

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Verotuksen julkiset tiedot/henkilöasiakkaat; verovuosittain
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS
Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 5 §:n mukainen julkisuus
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Tietolähdeluettelo
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Luettelo tietojen luovutuksista
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT
Henkilöasiakkaat
TIEDOT Maakunta

Verovelvollisen nimi ja syntymävuosi

Valtionverotus, verotettava

  • ansiotulo
  • pääomatulo 

Tulovero

Kunnallisverotuksen verotettava tulo

Kunnallisvero

Verot ja maksut yhteensä

Ennakot yhteensä

Veronpalautus

Jäännösvero

Verotuksen julkisten tietojen luettelo tulee julkiseksi ja nähtäville verotoimistoon vuosittain verotuksen päätyttyä viimeistään marraskuun 1. päivänä. Luettelosta annetaan tietoja laissa säädetyin edellytyksin (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 16 §).