Verotili

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Verotili
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Oma-aloitteisten verojen ilmoittamisen ja maksamisen valvonta

Käyttäjiltä tulleen palautteen käsittely

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Tietolähdeluettelo
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Luettelo tietojen luovutuksista
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT
Oma-aloitteisten verojen ilmoittajat ja maksajat
TIETORYHMÄT

Verovelvollisen yksilöintitiedot

Verotilin viitenumero ja verotilin ohjaustiedot

Verovelvollisen hyväksi luetut maksut ja muut hyvitykset

Verovelvollisen ilmoittamat oma-aloitteiset verot ja niiden muutokset

Verohallinnon maksuunpanemat verot, maksut ja korot, sekä niiden muutokset

Verotililtä poistetut velvoitteet ja hyvitykset

Tiedot verotilin maksujen ja muiden hyvitysten käytöstä velvoitteiden suorituksiksi

Ilmoitukset verovelvolliselle suorittamatta jääneistä velvoitteista

Verotilillä tehtäviin päätöksiin ja niiden käsittelyyn liittyvät tiedot

Verovelvolliselle lähetettyjen kirjeiden ja verotiliotteen lähetystiedot

Kausiveroilmoituksen antamiseen liittyvät tiedot Verotili-palvelussa