Veroreskontra

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Veroreskontra
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325
00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Auto- ja valmisteveroasiakkaiden saatavien perintä.

Henkilö- ja muita yksilöintitietoja on tarpeen kerätä asiakkaiden yksilöimiseksi.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Tietolähdeluettelo
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET Luettelo tietojen luovutuksista
REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Henkilöasiakkaat

TIETORYHMÄT

Auto- ja valmisteverotusjärjestelmistä veroreskontraan siirtyviin tullaus- ja verotuspäätöksiin sisältyvät henkilöasiakkaiden henkilötunnus-, nimi-, osoite- ja palautuspäätöksissä myös pankkitilitiedot.