Verokortti- ja ennakkoverorekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Verokortti- ja ennakkoverorekisteri
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Ennakonpidätyksen, ennakonkannon ja tuloverotuksen toimittaminen

Käyttäjiltä tulleen palautteen käsittely

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Tietolähdeluettelo
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Luettelo tietojen luovutuksista
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT
Verokortin saaneet henkilöasiakkaat ja/tai henkilöt, joilla on  ennakonkannon alaista tuloa
TIETORYHMÄT

Asiakkaan yksilöintitiedot

Asiakkaan yhteystiedot

Asiakkaan verokorttilaskennassa ja ennakkoveron laskennassa tarvittavat perustiedot

Ennakonkantoa koskevat tiedot

Ansiotuloja ja niiden ennakonpidätyksiä koskevat tiedot

  • palkkatuloa koskevat tiedot
  • sosiaalietuuksia koskevat tiedot
  • eläkkeitä koskevat tiedot
  • merityötuloa koskevat tiedot
  • muita ansiotuloja koskevat tiedot

Pääomatuloja ja niiden ennakonpidätyksiä koskevat tiedot

Vähennyksiä koskevat tiedot

Seuraavan vuoden ennakkoperintää varten ilmoitetut tiedot

Verokortin muutosta koskevat tiedot

Ennakkoveron oikaisua koskevat tiedot

Verojen määrää koskevat tiedot