Verohallinnon palveluiden kehittämisen asiakas- ja sidosryhmätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI Asiakkaan tai sidosryhmän edustajan yhteystiedot Verohallinnon palveluiden kehittämiseen
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh.029 512 000

Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Tietoja käytetään, kun palveluiden käyttäjiä kutsutaan osallistumaan Verohallinnon palveluiden kehittämiseen. Näitä tietoja käytetään vain palveluiden kehittämiseen.

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Asiakkaan tai sidosryhmän edustajan erikseen pyydettäessä antamat yhteystiedot.
TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET
 LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.

REKISTEÖITYJEN RYHMÄT

Verohallinnon asiakkaat

TIETORYHMÄT

  • Verohallinnon yhteydenottoa varten
  • Asiakkaan tai sidosryhmän edustajan tätä tarkoitusta varten antama nimi ja puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite (tarvittaessa)
  • Paikkakunta (tarvittaessa)
  • Palvelukohtaiset käyttäjän soveltuvuutta koskevat kriteerit