Vero24-palvelut

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI Vero24-palvelujen, Vastauspankki, Tee oma kysymys ja Kysy chatilla, kautta tulevien asiakkaiden ohjaus-, neuvonta- ja tukipyyntöjen tietojärjestelmä.
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Neuvonnan yhdenmukaistaminen
Palvelun kehittäminen

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Asiakkaan antamat ja asiakkaan yhteydenotosta syntyvät tiedot.
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT
Verohallinnon asiakkaat
TIETORYHMÄT
  • Asiakkaan nimi tai nimimerkki, henkilö- tai y-tunnus
  • Asiakkaan yhteystiedot; osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Asiakkaan tietoliikenneyhteyden IP-numero, käyttöjärjestelmä ja selain
  • Asiakkaan selaushistoria vero.fi-sivuilta Vero24-palveluun
  • Asiakkaan asiakasryhmän luokitustiedot
  • Asiakaskysymysten aihe-kategoriat
  • Asiakkaan kysymys ja hänelle annettu vastaus aikatietoineen