Vakuusjärjestelmä

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Vakuusjärjestelmä
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325
00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Valmisteverotuksen yksittäisvakuuksien vakuuksien hallinnointi sekä tarvittaessa yksilöinti tiettyihin verotustapahtumiin. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Tietolähdeluettelo
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET Luettelo tietojen luovutuksista
REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Henkilöasiakkaat

TIETORYHMÄT

Vakuuden antajan nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, tieto annetusta vakuudesta (vakuuden määrä, laatu ja tieto mahdollisesta takauksen antajasta).