Tilinumeron ilmoituspalvelu

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Asiakastietokanta
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakkaan tilinumerotietojen ylläpitäminen verotuksen toimittamista varten
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Asiakas
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta.
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT
Henkilöasiakkaat
TIETORYHMÄT

Asiakkaan perustiedot

  • Nimitiedot
  • Henkilötunnus
  • Y-tunnus 
  • Kieli
  • Pankkiyhteystiedot